INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Koncert v Zichyho paláci

Koncert v Zichyho paláci

Na záver školského roka ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 usporiadala v centre mesta  slávnostný verejný koncert. Program bol zostavený z najlepších čísiel, ktoré prešli hodnotiacim výberom odbornej komisie. To, že na umeleckej škole študuje mnoho talentovaných žiakov, potvrdili výkony účastníkov zaradených v programe do interpretácie 27 skladieb.

Úvodná zborová skladba slovenského autora Petra Cóna s názvom Stručne v naštudovaní speváckeho zboru Sláviček vyznela  dynamicky a kultivovane s dôrazom na artikuláciu, čistotu intonácie v súznení harmónie so striedaním rytmických a melodických celkov. Celkový dojem umocnil klavír v spolupráci s  Janou Boudovou. Dominantné postavenie v rebríčku kvality na pódiu získali klaviristi s obľúbeným klasickým repertoárom  J. Haydn – W.A. Mozart –  L.v. Beethoven. Mimoriadne úspešný mladý klavirista Ryan Martin Bradshaw z triedy prof. Vencislavy Ilievskej zahral tri skladby z cyklu Detské scény op. 15 Róberta Schumanna a publikum očaril brilantnou etudou od Antona S. Arenského.

Na koncerte sa predstavili i ďalší výborní klaviristi ZUŠ – Ema Somolányiová, David Fančovič, Martin Hochel,Rebeka Petrášová,Michaela Ždímalová, Stella Mária Bachledová, Adam Jurík, Radoslava Riasová, Alexandra Brillová a Tereza Lejavová. Muzikálny  všestranne orientovaný Jakub Blaho zahral  na gitare  skladbu C. Süssera: Smaragd-ped.Ivan Ťažký. Úspešne rozvíjajúci sa dychový odbor vedený ped. Máriou Krňovou DiS. art. prezentoval hru na hoboji, klarinete, zobcových  a priečnych flautách. Hrou na saxofóne  v Suite J. Naulaisa sa predstavila Martina Lenčéšová. Temperamentom a čistotou hry  vyznačoval sa Uhorský tanec Johannesa Brahmsa v podaní huslistu Lukáša Vymětala – ped. Mgr. Monika Gyöpösová. Na záver štvorručnou hrou obohatili koncert klaviristi Ema Somolányiová a David Fančovič  v efektnom  Synkopickom ronde českého autora E. Doušu.

 

PhDr. Božena DLHÁŇOVÁ, DiS. art.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201