INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpočinok naplnený aktivitou

Odpočinok naplnený aktivitou

V Dome tretieho veku na Poloreckého ulici sa opäť zišla viac ako stovka seniorov z Petržalky, aby spoločne oslávili jubileá, ktorých sa v tomto roku dožili. Mestská Petržalka organizuje toto podujatie dvakrát do roka, aby si aj takto uctila seniorov starších ako sedemdesiat rokov.

Prvé tohtoročné stretnutie jubilantov otvorila miestna dámska kapela Eva Band, ktorá vytvorila hneď na úvod uvoľnenú a veselú atmosféru. Jubilantom zablahoželal starosta Vladimír Bajan, ktorý sa im poďakoval za ich prácu a predovšetkým za to, že aj napriek zaslúženému odpočinku žijú aktívny a plnohodnotný život. „Som rád, že máme takých aktívnych seniorov, ktorých nadšenie a chuť pomáhať mladším generáciám je pre nás veľkým prínosom. Aj napriek vysokému veku ste svojim entuziazmom a pozitívnym prístupom k životu pre mnohých z nás príkladom. Prajem vám najmä zdravie, aby sme sa opäť stretli pri oslave vášho ďalšieho jubilea,“ dodal na záver. Po slávnostnom prípitku pozval seniorov na malé popoludňajšie občerstvenie, ktoré im opäť spríjemňovala živá hudba.

Prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalka pripravuje petržalská samospráva celoročne pre seniorov rôzne kultúrne a spoločenské podujatia a v októbri – v Mesiaci úcty k starším – festival Seniorfest, počas ktorého sa môžu bezplatne zúčastniť na výstavách, odborných seminároch, ale aj tancovačkách či koncertoch.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201