INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Šľachetný

Šľachetný

Za prof. Štefanom Šlachtom. 6. december 1939 – 26. máj 2016

Každodenná či iba príležitostná práca založená na tvorivosti, na inom, odlišnom videní sveta, vecí, prírody, ľudí – a to iné nemusí byť trvalé, postačí i chvíľkové, ale dáva možnosti odkloniť sa od známeho, zaužívaného, požadovaného – je pre jej vykonávateľa požehnaním i prekliatím zároveň. Vynáša do spoločenských výšin verejného poznania a uznania, no zráža tiež do hĺbok individuálneho trápenia a pochybností. Architektúra k takým činnostiam patrí. V efekte, v konečnom výsledku  pre iných – jednotlivca, skupinu, spoločnosť – však nadchýňa, upokojuje, stabilizuje a skvalitňuje, alebo provokuje, pohoršuje, odháňa a komplikuje. Odmieta totiž nemennosť ako istotu. Lebo jedinou istotou tejto profesie je len ustavičné hľadanie. Nachádzanie i – nenájdenie. Práve cestu hľadačstva, a celoživotnú, si zvolil Štefan Šlachta.

Architekt, vysokoškolský pedagóg, profesor, rektor Vysokej školy výtvarných umení, hlavný architekt hl. mesta Bratislavy, zakladateľ  Spolku architektov Slovenska, najskôr predseda, potom jeho prezident, istý čas i politik, poslanec NR SR. Účastník troch desiatok architektonických a urbanistických súťaží, spoluautor projektu mostu Lafranconi, autor stoviek článkov, recenzií stavieb, publikácií, profilov domácich a zahraničných architektov, nositeľ ceny Emila Belluša, prednášateľ na európskych školách a univerzitách. Prof. Štefan Šlachta – čoby najznámejšia ochranná známka slovenskej architektúry v ostatných rokoch.

Rodák z Ružomberka, naturalizovaný Bratislavčan, miestne náš – Petržalčan. Rozumel, cítil a vnímal pravý breh Dunaja viac a inak ako kolegovia od fachu. Ako zanietený Petržalčan vytváral skutočný  obraz Petržalky,  zbavoval ju železobetónových predsudkov, hovoril o nej ako „o dobrej adrese pre život.“  Napokon, bol  jedným z nás, býval v 4-izbovom byte v 12-poschodovom paneláku. „Ľudia si možno neuvedomujú, ale je to záhradné mesto, ktoré má podľa mňa dosť zelene. Teraz ide len o to, aby sa tento priestor skvalitňoval a aby sa voľné plochy nezastavali ďalšími bytovými domami, nezahusťovali, ako je to u nás zvykom,“ vyjadril sa v jednom rozhovore v Petržalských novinách.  Obhajoval „svoju a našu“ Petržalku, presadzoval ju ako mestskú časť s celomestskými funkciami na plnohodnotný život, a nie len ako sídlisko na prebývanie. Apeloval na potrebu jej centra – Petržalka City, ale i toľko žiadanej električky, nádeje vkladal do architektonicky a urbanisticky príťažlivého Južného mesta, podporoval výstavbu kultúrno-športového areálu Danube Arena na Janíkových roliach, vášnivo diskutoval o tzv. štvrtom kvadrante, zatiaľ prázdnom území popri slovensko – rakúskych hraniciach, ale citujme ho z rozhovoru spred rokov v Petržalských novinách:“…nič nebráni tomu, aby sa tento priestor zaplnil nielen novou bytovou výstavbou, ale aj inými, najmä športovými, rekreačnými a oddychovými funkciami. Nie náhodou vyhodnotili demografi, urbanisti a developeri  územie medzi Bratislavou a Viedňou ako najperspektívnejšie územie v celej Európe. Zdôrazňujem – v celej Európe, pretože ide o trojuholník hlavných miest troch štátov. Máme nový projekt vodného kanála, ktorý sa bude vinúť od Devína, z juhu obíde Petržalku a vyústi až v Čunove. Rakúšania k novému projektovanému územiu pristupujú so všetkou vážnosťou, naši zástupcovia zatiaľ skôr vlažne. Je to chyba..“ Aj za jeho neúnavnú „petržalskosť“ sa mu dostalo v roku 2014 verejného ocenenia Osobnosť Petržalky.

Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD už nie je medzi nami. Vo štvrtok, 26. mája, zomrel. Odišiel do iného sveta. Ten, ktorý je pre všetkých – bez adresy.

Aj preto nemôžem byť v tejto chvíli neosobný. Novinársky som postretal tisíce rôznych ľudí na rôznych miestach – v rôznych funkciách,  profesiách, povahách, správaniach.  Mnohých sa na kadečo vypytoval, robil s nimi rozhovory, písal o nich reportáže. Každý seba, niečo zo seba zanechal iným – čitateľom. Viesť dišputy s pánom profesorom Šlachtom bol však zážitok. Udivoval múdrosťou, nadhľadom, rozvážnosťou, otvorenosťou, úprimnosťou. V myšlienke, názore, postoji, konaní. Keď raz prišla voľná reč  s inými ľuďmi aj na neho,  kto a aký je  Štefan Šlachta, jeden z diskutujúcich po chvíľke mlčania vyslovil: Je tým a takým,  aké má meno. Má v ňom seba. Profesor Šlachta je – šľachetný…

A takým v nás ostane.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky