INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kto sa má starať o chodníky pri školských areáloch?

Kto sa má starať o chodníky pri školských areáloch?

Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, kam patria aj chodníky priľahlé k pozemkom či budovám, zodpovedá ich vlastník, užívateľ alebo správca. Bez ohľadu na to, kto a ako tieto priestranstvá znečistí, musí ich vlastník, užívateľ alebo správca upratať. Toľko parafrázovaný text z nariadenia, ktoré v Petržalke platí viac než 10 rokov.

Pre vlastníkov bytových domov a prevádzkovateľov obchodov to znamená, že sú o. i. povinní v lete držať v čistote chodníky. A to nielen kvôli estetike, ale aj z bezpečnostného hľadiska. Čo ak by sa ktosi pošmykol napr. na banánovej šupke a zlomil si nohu? Kto by znášal následky? Majitelia bytov? Nie! Správca ich domu, resp. ten, kto za čistenie berie odmenu. Možno je to upratovačka, možno firma, s ktorou správca uzavrel dohodu o čistení chodníka.

Každý meter štvorcový na území mestskej časti má svojho pána, ktorý je zaň zodpovedný. V tejto súvislosti si už pár rokov pri prechádzkach po Petržalke kladiem otázku, koho úlohou je čistiť chodníky lemujúce areály základných či materských škôl. Dlhé mesiace sa na nich často kopí špina, lístie popadané zo stromov, niekedy v takých množstvách, že sa v tom „humuse“ podarí zakoreniť nielen burine, ale aj náletom z blízkych kríkov. Životaschopné rastlinstvo tak „rozleptáva“ betónové časti oplotenia, čo skôr či neskôr vyvrcholí do ich totálneho rozpadnutia.

A. Koprivová, chodník

Možno by sa o poriadok na tomto mieste mal postarať školník, ktorý je správcom školy. Možno by nezaškodilo, keby si aspoň v rámci jarného čistenia Petržalky vyhrnuli rukávy žiaci. Nenáročná fyzická práca by im ozaj nezaškodila, najmä starším ročníkom vysedávajúcim pri počítačoch.

Spomínam si, ako sme my pred pár desaťročiami absolvovali v rámci povinnej školskej dochádzky predmet „práce na pozemku“ či „práce v dielni“. Preto nám dnes nerobí problém chytiť do rúk metlu či hrable. Určite by to neuškodilo ani našim vnukom.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky