INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jedine farmaceut vie o lieku všetko

Jedine farmaceut vie o lieku všetko

Na základe niekoľkých otázok súvisiacich s užívaním liekov, ktoré sme do redakcie PN dostali predovšetkým od našich seniorov, požiadali sme o rozhovor prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa. Komora lekárnikov je nezisková, profesijná organizácia, ktorá obhajuje záujmy lekárnikov na Slovensku.rozhovore sme sa venovali lekárnikom ako odborníkom pomáhajúcim sa nám efektívne liečiť, liekom a tomu, ako ich užívať, na čo dať pri ich užívaní pozor…

Ste prezidentom stavovskej organizácie slovenských lekárnikov. Čím je pre vás, ako pre hlavu našich lekárnikov, lekáreň?

– Lekáreň je kľúčový životný priestor mojich kolegov, ktorí mi zverili dôveru zastupovať ich prirodzené záujmy smerom k reprezentácii štátu aj smerom k verejnosti. Preto je v tejto funkcii mojou prioritou to, aby ten životný priestor bol príjemný a poskytoval jednak kvalitné zázemie pre napĺňanie odborných ambícií a farmaceutov, ale predovšetkým ich aplikáciu vo forme starostlivosti o pacienta.

Čo od lekárnika čakajú ľudia prichádzajúci do lekárne?

– Nikto nevstupuje do systému zdravotnej starostlivosti dobrovoľne. Preto možno jednoducho zovšeobecniť, že každý, kto vyhľadá akékoľvek zdravotníckej zariadenie, očakáva pomoc. Lekáreň má tú „výhodu“, že pojem pomoci tam má širšie spektrum. Niekto očakáva banálny nákup kozmetiky, iný rýchle riešenie nejakého zdravotného nepohodlia. Niekto potrebuje pripraviť špeciálny liek, niekto zdravotnícku pomôcku, niekto „iba“ sa porozprávať. Iná je lekáreň na sídlisku, iná v nákupnom centre, iná na dedine. V každej z nich je však stále prítomný akademicky vzdelaný odborník pripravený poskytnúť kvalifikovanú pomoc.

Farmaceut ako pomáhajúca profesia.  V tomto duchu sa niesol rok 2016 pre slovenských farmaceutov. Slovenská lekárnická komora pri tejto príležitosti predstavila tri osvetové kampane pre verejnosť. Pomohli? Je profesia lekárnika aj v roku 2018 vnímaná u nás ako pomáhajúca?

– Prvé kampane boli zamerané na samozrejmé veci. Prvá, nazvaná Kto má kľúče od skrinky s jedmi?, bola zameraná na liek ako prirodzenú súčasť domácnosti a na všetko s tým spojené – od skladovania, cez správne užívanie až po riziká bežných liekov. Druhá, Dieťa nie je malý dospelý, priblížila verejnosti problematiku liečby u detí – je to podceňovaná téma a názov kampane nie je iba bonmotom, ale veľkou farmakologickou pravdou, ktorú treba zásadne brať do úvahy. Tretia kampaň – Lieky počas dojčenia, kedy áno, kedy nie… – sa stretla asi s najväčším ohlasom a dodnes viaceré kolegyne s touto témou vystupujú napríklad v materských centrách.

Počas kampaní sme lekárnikom poskytli špeciálne semináre, materiály pre pacientov, vydali sme tri odborné publikácie, realizovali osvetové prednášky pre verejnosť na celom Slovensku. Pre veľký záujem sme objednali dotlač trojice publikácií, ktoré si objednala ďalšia tisícka lekárnikov. S trochou nadsádzky možno povedať, že v každej druhej lekárni dnes máme lekárnika, ktorý sa o tieto tri témy aktívne zaujímal a je v nich viac erudovaný ako predtým.

Zaujímajú sa Slováci o to, aké lieky majú doma v rodinných lekárničkách?

– Obávam sa, že nie. Nedávno mi do lekárne doniesli pozostalí lieky po babičke, z ktorých niektoré ešte vyrobila Slovakofarma, štátny podnik a takéto zážitky má väčšina mojich kolegov. Na jednej strane je paradoxné, že ľudia doma skladujú skutočne zbytočné preexpirované lieky, ktoré im predpísal lekár a nedobrali ich a na druhej strane som za sedemnásť rokov mojej praxe nezažil ani jedny Vianoce, počas ktorých mi niekto z mojich známych nevolal, že potrebuje nejaký bežný liek od horúčky.

A čo otázka vzájomného užívania viacerých druhov liekov? Majú vedomosť o tom, že takéto kombinácie môžu niesť aj riziko liekových interakcií?

– Problematika liekových interakcií nie je vôbec vnímaná tak zásadne ako by vnímaná byť mala. Ani medzi laickou a dokonca ani medzi odbornou verejnosťou.

Na už spomenuté tri osvetové kampane nadviazala Slovenská lekárnická komora v minulom roku osvetovým projektom zameraným práve na interakcie liekov. Mohli by ste nám ho priblížiť? Pre koho je určený? Čo je hlavným cieľom projektu?

– Ide o najrozsiahlejší projekt v histórii Slovenskej lekárnickej komory. Projekt je určený pacientom aj farmaceutom. Pacienti majú na stránke www.interakcieliekov.sk k dispozícii bezplatnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej si môžu jednoducho overiť riziko nežiadúcej vzájomnej interakcie liekov, ktoré užívajú. Prostredníctvom aplikácie sa tiež vedia objednať na konzultáciu v jednej z viac než dvesto zapojených lekární, v ktorých špeciálne preškolení lekárnici poskytnú o tomto riziku podrobné informácie aj s návrhom riešenia. Farmaceuti majú k dispozícii podrobné informácie prostredníctvom prístupu do najväčšej databázy liekových interakcií, kde okrem interakcie samotnej majú popis jej klinického rizika, mechanizmus jej vzniku, návrh opatrení a odkaz na príslušnú vedeckú literatúru.

Súčasťou projektu Interakcie liekov je pre zapojené lekárne prístup do najväčšej databázy liekových interakcií. Čím je táto databáza unikátna?

– V prvom rade jazykom. Je v češtine, čím je na rozdiel od podobných svetových databáz skutočne prístupná každému lekárnikovi, aj tomu, ktorý sa nekamaráti s angličtinou. V druhom rade cenou – do konca roka 2018 ju majú lekárnici bezplatne, pokiaľ sa však nové vedenie komory, ktoré vzíde z novembrových volieb, rozhodne v projekte nepokračovať, tak cena ročného prístupu je trojciferná a začína sa jednotkou. No a nakoniec to najdôležitejšie – je to databáza pravidelne aktualizovaná kolektívom odborníkov podľa najnovších publikovaných vedeckých poznatkov. Toto nespĺňa na Slovensku žiaden poskytovateľ odborných informácií.

Ako sa liekové interakcie môžu prejaviť na zdraví človeka? Dá sa kvantifikovať miera rizika nežiaducich liekových interakcií?

– U niektorých áno, u niektorých nie. Ako sme sa dozvedeli na seminári v rámci projektu – ľudské telo je zázračné a vie sa vysporiadať s mnohými skutočnosťami, ktoré sa mu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti udejú. Niektoré liekové interakcie sa prejavia okamžite a vedú k akútnemu zhoršeniu zdravotného stavu – napríklad serotonínový syndróm pri kombinácii niektorých analgetík a antidepresív, či zlyhanie účinku niektorých antimykotík pri kombinácii s antacidami – niektoré sú dlhodobé a vedú k zlyhaniu terapie z dlhodobého hľadiska – napríklad neúčinnosť niektorých liekov na osteoporózu pri súčasnom podávaní s minerálmi.

Uveďme si hypotetický príklad. Užívam viacero druhov liekov a chcem si overiť v špecializovanej internetovej aplikácii, ktorá je kľúčovou časťou vášho projektu, riziko interakcií pri liekoch, ktoré užívam. Ako mám postupovať? Je na úvod potrebná registrácia?

– Áno, každý záujemca sa zaregistruje svojím e-mailom, na ktorý potom dostane overovací kód a dostane sa do prostredia aplikácie. Registrácia je jednoduchá a je dôležitá pre hodnovernosť výsledkov. Po prihlásení sa do aplikácie stačí zadať pohlavie, vek a užívané lieky. Aplikácia hneď poskytne výsledok a možnosť objednať sa na konzultáciu napríklad podľa miesta bydliska.

Je pravda, že interakcie môžu vznikať nielen medzi liekmi, ale že účinky lieku môže znižovať aj tekutina, ktorou ho zapíjam, či iná konzumovaná potravina? Môžete uviesť príklady takýchto liekových interakcií?

– Najviac známe sú účinky citrusových plodov, zvlášť grepu, ktorý spomaľuje metabolizmus mnohých liečiv, čím zvyšuje ich hladiny v krvi a môže viesť až k toxicite. Opačný efekt má napríklad ľubovník, ktorý metabolizmus zrýchľuje a vedie až k zlyhaniu terapie. Niektoré silne mineralizované vody môžu znížiť vstrebávanie hormónov štítnej žľazy, chinolónových antibiotík a niektorých liekov na osteoporózu. Rozdiely v účinku liekov môže spôsobiť aj prítomnosť či neprítomnosť potravy v žalúdku, dlhodobé fajčenie, chronické užívanie alkoholu či bežné pitie kávy a čajov. Aj na tieto otázky poskytuje naša aplikácia odpoveď.

Aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa pacienti dopúšťajú pri užívaní liekov?

–  Prvou a najčastejšou chybou je nesprávne skladovanie. Viete, kde najviac dochádza k liekovým otravám detí? U starých rodičov. Rodič je opatrný, lieky skladuje tak, aby k nim dieťa nemalo prístup. Starí rodičia, ktorí majú deti povedzme raz za rok na týždeň na prázdniny, už tak opatrnosť vycvičenú nemajú a chronicky užívané lieky majú napríklad na kuchynskej linke tak, aby si ich hneď ráno všimli a nezabudli ich užiť. Pre zvedavé dieťa je to však krabička s farebnými cukríkmi, navyše ľahko dostupná. Toto však nie je jediný problém – kuchyňa, kde je často teplo a vlhko nie je vhodným miestom na skladovanie liekov.

Ďalšou skupinou sú zaneprázdnení pracujúci – lieky majú napríklad v priehradke auta, aby ich mali stále so sebou. Ale napríklad jeden z najčastejšie užívaných liekov na liečbu vysokého tlaku krvi sa už pri teplote nad 25 stupňov mení na neúčinnú látku.

Veľkou a častou chybou je nerešpektovanie liekovej formy a napríklad delenie tabliet. Ak máme liek s postupným uvoľňovaním s obsahom 100 miligramov liečiva, ktorý každú hodinu uvoľní cez obal tablety napríklad 10 miligramov a pacient užije polovicu tejto tablety, tak ten obal je narušený a pacient dostane 50 miligramov naraz. Tie sa rýchlo metabolizujú, a tak má pacient namiesto desiatich hodín správnu hladinu liečiva v krvi iba hodinu – dve. Tento problém je zvlášť rizikový u detí, ktorým s úmyslom podania nižšej dávky podáme polovicu tablety pre dospelých a rýchlym uvoľnením vysokej dávky vzniká riziko predávkovania.

Máte zistené, koľko ľudí aplikáciu doteraz využilo, prípadne koľko pacientov v rámci osvetového projektu komory využilo možnosť konzultácií v lekárňach zapojených do projektu?

– Za pol roka aktívneho nasadenia aplikácie ju využilo približne tritisíc pacientov. Zaznamenali sme okolo jedenásťtisíc dvojíc interagujúcich liekov a približne dvesto objednávok na konzultáciu v lekárni.

Ako dlho bude projekt Interakcie liekov trvať?

– Projekt je nastavený do konca roka 2018, keďže v novembri sa uskutočnia v Slovenskej lekárnickej komore voľby a o jeho prípadnom pokračovaní rozhodne nové vedenie komory.

Zmenia osvetové projekty Slovenskej lekárnickej komory prístup Slovákov k užívaniu liekov?

– Nechajme sa prekvapiť. Za dôležité považujem to, aby sme laickú verejnosť naučili správnej zvedavosti. Správnej takým spôsobom, aby každý vedel, kde hľadať tie správne informácie. Aby bolo pre pacienta prirodzené s akoukoľvek otázkou o lieku obrátiť sa na farmaceuta. Jedine farmaceut vie totiž o lieku všetko.

 

Foto: archív redakcie

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky