INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stali sme sa na pár rokov súčasťou jej rodiny

Stali sme sa na pár rokov súčasťou jej rodiny

Aj tieto slová odzneli na včerajšom odovzdávaní ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, kedy Petržalka udeľuje ocenenia učiteľom za dosiahnuté mimoriadne výsledky a taktiež tituly Škola roka najlepšej základnej a materskej škole. Súčasťou slávnostného stretnutia je aj odovzdanie ocenenia „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“.

Kým učiteľov nominujú riaditelia škôl, nezabudnuteľného učiteľa Petržalčania. Tento rok návrh predložila  Viera Luknárová, mamička bývalého žiaka z bývalej ZŠ na Hálovej ulici, ktorá v liste napísala: „Rada by som touto cestou poďakovala človeku, ktorého si nesmierne vážim a budem vždy vážiť, ktorý nedelil čas na prácu a rodinu, ale stali sme sa na pár rokov súčasťou jeho rodiny, nielen jeho žiaci, ale aj my rodičia.“

Jej syn Martin nastúpil ako prváčik v roku 1991 a pani učiteľka ho dokázala na každej hodine zaujať. Pracovala so svojimi žiakmi s nesmiernou láskou a oni ju rešpektovali. Každého jedného z nich poznala veľmi dobre a deti chodili do školy s radosťou. „Aj mimo školy sme sa celé rodiny stretávali, chodili sme spolu na výlety, na stanovačky, na grilovačky, do lesa. Všetko toto dokázala zorganizovať, samozrejme s pomocou detí a nás rodičov, ale tieto aktivity sme robili s radosťou a potešením, cítili sme sa spolu šťastní a veselí a nesmierne nás to po ľudskej stránke zbližovalo a spájalo“, napísala v závere listu pani Luknárová. Tou nezabudnuteľnou učiteľkou, ktorá si z rúk 1. zástupcu starostu Jána Bučana a predsedníčky školskej komisie Ľudmily Farkašovskej prevzala ocenenie za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, je Tatiana Salayová.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201