INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Onééé…

Onééé…

Komédia Pacho, hybský zbojník nás rozosmeje, nekontrolovane  rozrehoce aj po štyroch desaťročiach od premiéry. Film je folklórnou  mapou, slovenským dejepisom, ktorý neposmešne, humorne však áno, zabŕda do našej národno-dejinnej povahy.

Do zromantizovanej zbojníckej tradície, ktorú si uchovávame slovom a činom až na večné veky vekov – amen! (A každým dňom úspešne. Myslením, motívmi, skutkami. Len naopak. Bohatí zbíjajú chudobných. Politici, fabrikanti, bankári, obchodníci, developeri a i. svojsky zbíjajú zamestnancov, živnostníkov, dôchodcov, mladé rodiny, obce, mestá a i.)

Ale poďme radšej k filmu. K bojovému nápoju frndžalica, k hláškam: Kde sú páni, tam musia byť i zbojníci; Kto sa smeje naposledy, ten má dlhé vedenie; Nikdy nerob ústupky v živote, kým nevisíš za galoty na plote;  či povel: Naaa koneee! A kde by sme ich vzali? Tak utekajme! Nezabudnuteľné sú však tie… s tými… no, onééé… Čoby slovná valaška na zaťatie do niečoho, do niekoho, keď v skutočnosti, v reakcii, vo vyjadrení, vo výraze – niet ničoho po ruke. Čo situačne, konkrétne, aktuálne povedať, reagovať, vysloviť. Myšlienku, názor, argument, súhlas, oponovanie. Keď je málo či prázdno v hlave, je sucho je i na jazyku.

zdroj: mediaboom.sk

Horííí, horííí… onééé…horííí… – to je stále z filmu, keď zbojníci podpálili panský kaštieľ. Ibaže sa obávam sa, či to onééé… nám neostane tiež na večné veky, amen! Že veselé filmové časy panovníčky Márie Terézie a „ozruty“  Pacha, hybského zbojníka  kontinuálne prejdú do ozajstného života, do obdobia štvrtej priemyselnej revolúcie a informatizačnej spoločnosti. Vtedy, keď slovenské ministerstvo školstva v bode 1-15.06 Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko svoj návrh zmení na realitu – slovenský jazyk a literatúra nebude povinným predmetom maturitnej skúšky na gymnáziách ako je tomu doteraz, ale len voliteľným, nepovinným predmetom.

Potom podľa logiky žiaka – čo sa nemusí, to netreba. S dôsledkami. Mizernej slovnej zásoby, schopnosti spisovne komunikovať. Keď „mojej matky reč je krásota…“ Wow!?  Už dnes je u väčšiny slovenskej populácie, najmä mladých (veď počúvame, hovoríme s nimi, vidíme, vnímame ich prejavy) slovenské národne „mluvidlo“  výrazovo  chudobnejšie, ťarbavejšie, menej v slove, vete a prejave sebavedomé, pohotové, málo farebné, ako sú tie susedské – české, maďarské, poľské. Takže to súčasné… no… onééé  – prestáva byť, akosi,  na rehot. Ani nebude, ak ďalej pričinením školstva – bude. .

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky