INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bezplatné testovanie pamäti

Bezplatné testovanie pamäti

Ste v seniorskom veku?

Chcete si bezplatne otestovať pamäť odborníkmi Centra MEMORY?

Objednajte sa na telefónnom čísle 02/62 41 41 43.

Miesto: Centrum MEMORY

Mlynarovičova 21,  Bratislava Petržalka

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201