INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tak už dosť, páni!

Tak už dosť, páni!

Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len, sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň. Slová refrénu pesničky, ktorá pred takmer tridsiatkou rokov stmeľovala národ, dnes už málokto pozná. A kto pozná, zabudol. Chcel zabudnúť. Alebo musel? Áno, sľúbili sme si lásku a toleranciu a znášanlivosť, pekné vzťahy jedného ku všetkým a všetkých k jednému. Neskorá jeseň iskrila, ale hriala pri srdci. Azda tej žiare bolo veľa, azda jej bolo až tak veľa, že oheň spálil to krásne človečenské. Záujmy celku sa trieštili v priamej úmere k rodiacim sa stranám, hnutiam, fóram, iniciatívam či občianskym združeniam. A všetky tie spolky sa zhodli len v tom, že sľubovali a vzájomne sa ohovárali, ruvali ako psi na smetisku. Kosť sa vždy našla.

Sľúbili sme si nový deň, namiesto neho prežívame dni vzájomnej nenávisti, dni plné politického bahna, bez akejkoľvek sebareflexie a úcty k národu i honoru vlastnej funkcie.   Milovník pubertálnych dievčatiek keď už nie sex, tak sa snaží z kauzy vytĺcť aspoň trápnu politickú reklamu. Veď nejde o nič iné iba o diskriminačnú kampaň, snažiacu sa pošpiniť jeho čisté meno akýmsi decákom pre narkomanov. Podozrenie zo spáchania trestnej činnosti a následné vyšetrovanie, patriace do kompetencie okresných orgánov činných v trestnom konaní, sa stalo trápnou vizitkou našich poslancov, ktorí jeden cez druhého bez relevantných dôkazov, sa zahrali na žalobcov i sudcov. Nečudo, že pri takejto vyťaženosti im na iné času nazvyš nezostáva. V porovnaní so západnými krajinami biedne mzdy a dôchodky, arogantná snaha okresávať hradenú zdravotnú starostlivosť, zbíjanie v energetike, školstvo v rozpade, úniky mozgov do zahraničia, neschopnosť riešiť sociálne problémy mladých ľudí, ako aj  marginalizovaných Rómov často žijúcich v slumoch, napätá medzinárodná situácia, sú veci pre poslancov neatraktívne. Na programe dňa majú témy horúcejšie. Zrejme už sklerotický pán so snahou sa zviditeľniť, opakovane navrhuje urobiť z ústavy trhací kalendár. Vyťahuje na svetlo sveta už zabudnuté kroky bývalých politikov, ktoré nikdy a nikto už nedokáže vierohodne a spravodlivo rozuzliť. Renomovaní právnici podľa farby straníckeho trička sú proti alebo za zrušenie amnestií, pričom o vytvorení nebezpečného precedensu taktne mlčia, lebo vždy nejako bolo a zasa nejako bude. Je treba pokračovať vo výpočte aktivít našej politickej scény?

Sľúbili sme si vydržať. Takmer tridsaťročný odstup od slov pesničkára by mal byť dostatočne dlhý čas na poučenie. Človeka i národa, ktorý už dnes zvyšuje preferencie pohrobkom neblahých čias. Že by minulosť pripravovala spomienky na budúcnosť?

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201