INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Svetový deň chorých slávili v Dome Rafael

Svetový deň chorých slávili v Dome Rafael

 „Chorí, rovnako ako ľudia s postihnutím, majú svoju neodňateľnú dôstojnosť a osobité poslanie v živote,“ zdôraznil pápež František v tohtoročnom posolstve k 25. Svetovému dňu chorých. V tento sviatočný deň, 11. februára 2017, keď sa na celom svete slávi Svetový deň chorých, sa v petržalskom centre integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti v Dome Rafael na Kutlíkovej ulici stretli ťažko a dlhodobo chorí, ľudia s fyzickým aj mentálnym postihnutím, ich rodinní príslušníci a dobrovoľníci spolu so zamestnancami tohto centra.

Na spoločensko-duchovnom podujatí venovanému Svetovému dňu chorých sa všetkým prítomným v Dome Rafael prihovoril kňaz z petržalskej farnosti Svätej rodiny o. Juraj Vittek. Pripomenul, že každý človek, aj starý a chorý, je darom a hodný úcty. Slávnosť s humánnym zameraním hudobne osviežili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Bratislave-Rači. Svojím umením obohatili aj svätú omšu, ktorú v Kaplnke sv. archanjela Rafaela slávil bioetik kňaz Vladimír Thurzo.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201