INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Svetový deň chorých slávili v Dome Rafael

Svetový deň chorých slávili v Dome Rafael

 „Chorí, rovnako ako ľudia s postihnutím, majú svoju neodňateľnú dôstojnosť a osobité poslanie v živote,“ zdôraznil pápež František v tohtoročnom posolstve k 25. Svetovému dňu chorých. V tento sviatočný deň, 11. februára 2017, keď sa na celom svete slávi Svetový deň chorých, sa v petržalskom centre integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti v Dome Rafael na Kutlíkovej ulici stretli ťažko a dlhodobo chorí, ľudia s fyzickým aj mentálnym postihnutím, ich rodinní príslušníci a dobrovoľníci spolu so zamestnancami tohto centra.

Na spoločensko-duchovnom podujatí venovanému Svetovému dňu chorých sa všetkým prítomným v Dome Rafael prihovoril kňaz z petržalskej farnosti Svätej rodiny o. Juraj Vittek. Pripomenul, že každý človek, aj starý a chorý, je darom a hodný úcty. Slávnosť s humánnym zameraním hudobne osviežili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Bratislave-Rači. Svojím umením obohatili aj svätú omšu, ktorú v Kaplnke sv. archanjela Rafaela slávil bioetik kňaz Vladimír Thurzo.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416