INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spravodlivosť a kalkulácia

Spravodlivosť a kalkulácia

Na Slovensku dostávalo ku koncu januára tohto roka starobný dôchodok 1 049 276 občanov s priemernou výškou 425,28 eura a 19 696 predčasných starobných dôchodcov s priemerom dôchodku 397,43 eura. Koncom vlaňajšieho roka vyplácala Sociálna poisťovňa dôchodok stodeväťdesiatim dvom sto a viacročným poberateľom, čo je o 14 menej ako v roku 2015. Ide o prirodzený úbytok občanov daný vekom. Toľkoto súčasnosť bez vyhliadok do budúcnosti. A minulosť?

Je chvályhodné, že časť starodôchodcov sa napokon dočká spravodlivosti po rokoch, ktorú pokrivila penzijná reforma pred viac ako desaťročím. Po nenaplnených sľuboch vlád rôzneho politického zafarbenia sa súčasný rezort práce rozhodol prepočítať dôchodky ľuďom, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004 a spĺňajú dané požiadavky. Od januára 2018 by sa tak prvých prepočítaných dôchodkov mali dočkať  najstarší a postupne podľa veku aj ostatní starodôchodcovia.

Doba poberania starobného dôchodku je limitovaná dĺžkou života dôchodcu. Priemerný slovenský dôchodca strávi na dôchodku asi 20 rokov, ktoré v prípade mnohých starodôchodcov je príliš dlhý čas. „Najmladší“ z nich, ktorý odišiel do dôchodku ako šesťdesiatročný v roku 2003, dovŕši na budúci rok 75 rokov svojho života. Najstarší z tejto podkategórie starodôchodcov bude mať v čase praktickej realizácie zákona, teda na budúci rok, už 90 rokov. Ak dožije. Napriek tomu, že stredná dĺžka života, teda nádej na dožitie, sa na Slovensku v posledných rokoch predlžuje, stále patríme medzi krajiny Európskej únie s najnižším číslom. To číslo, ako uvádza správa o zdravotnom stave obyvateľstva z roku 2015, presahuje v súčasnosti u mužov 73 a u žien sa dotýka osemdesiatky. Pokiaľ ide o podkategóriu starodôchodcov, ktorí odišli na dôchodok pred augustom 1988, „najmladší“ z nich sa narodil v roku 1928, teda vysoko prekonáva štatistiky dožitia.

Dôraz na zlepšenie života dôchodcov je v programovom vyhlásení vlády, ktoré prisľúbilo venovať sa poberateľom nízkych dôchodkov s akcentom na starodôchodcov. Táto časť našich občanov sa stáva s pribúdajúcimi rokmi stále viac zraniteľnou marginalizovanou skupinou, ktorú možno pri riešení jej problémov odsúvať. Ulice plné šmatlajúcich kmeťov a pokrivených stareniek na vozíkoch s burcujúcimi transparentmi dožadujúcich sa drobného prilepšenia, nehrozia. Starodôchodcovia ako organizovaná skupina neexistujú, nemajú ako solidárne prejaviť svoje oprávnené nároky.

Čas je potvrdený rizikový faktor najmä vo veku, kedy sa budúcnosť ráta nie na desaťročia, ale na mesiace či ešte menej. Opakované predlžovanie reálnej satisfakcie pre starodôchodcov pod rôznymi zámienkami nie je ničím iným, iba cieľavedomou kalkuláciou s ich odchodom na večný odpočinok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky