INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite osobnosť Petržalky 2016

Navrhnite osobnosť Petržalky 2016

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia päťtýždňového petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý sa bude aj tento rok konať v mesiacoch máj až jún. Súčasťou festivalu sú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie, pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si z rúk starostu prevzalo už 106 osobností. Minulý rok do Petržalskej siene slávy vstúpili tri ďalšie osobnosti – JUDr. Jarmila Doleželová za prácu pro bono obyvateľom Petržalky, Vojtech Belovics za celoživotnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a majetku a Alžbeta Korbelová za aktívnu prácu pre seniorov. Aj tento rok môžu neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania predkladať svoje návrhy do 30. apríla.Návrh musí obsahovať meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, jej adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku. Charakteristika by mala v krátkosti opísať ako prispel navrhovaný k rozvoju každodenného života v  Petržalke alebo čím výnimočným sa pričinil o rozvoj mestskej časti.

Návrhy v písomnej forme zasielajte na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Oddelenie kultúry

Kutlíkova 17

852 12 Bratislava

Doručiť ich tiež môžete osobne do podateľne úradu alebo poslať elektronicky na: daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Slávnostné oceňovanie Osobností Petržalky 2016 sa uskutoční 23. mája v CC Centre na Jiráskovej 3.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky