INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zimný oddych

Zimný oddych

V zimnom čase pribúda šedivých dní. Či si to pripustíme, alebo nie, istou mierou kratšie dni a málo slnka môžu mať určitý vplyv na naše prežívanie a trávenie nášho času. Môžeme sa cítiť lenivejší, unavenejší. Tí so slabšou imunitou častejšie chorľavejú, čo nás tiež spomaľuje a robí menej aktívnejšími. Spomalenie a menšia aktivita nás niektorých vyrušuje, pretože potrebujeme byť aktívni, tvoriví a hlavne produktívni v robote či doma. Počasie a ročné obdobie nemôžeme ovplyvniť. Čo však môžeme ovplyvniť, sme my sami. A v akom zmysle?

Možno nechcieť to celé silou-mocou zmeniť a skúsiť si z tohto obdobia zobrať to lepšie, čo nám môže ponúknuť. Zima má svoj zmysel a význam v prírode. Znamená napr. oddych pre zem, rastlinstvo, ale aj živočíšstvo.  Môžeme si dovoliť oddýchnuť a načerpať novú energiu aj my? Položme si túto otázku všetci: Môžeme? S oddychom možno máme spojené najmä letné a iné dovolenky a nie spomalené a „neplodné“  zimné dni. Možno je to naozaj otázka toho, či sa dokážeme spomaliť a dovoliť si leňošiť, či nebyť až taký produktívny ako po iné dni. Prečítať si knihu, pozrieť film, ručne niečo vyrábať, tráviť tiché večery s blízkymi alebo len osamote  – jednoducho nájsť si niečo, čo nás robí šťastnými a spokojnými a nie sú to výkony či úspechy. Skúsiť sa  prestať tlačiť do niečoho len preto, že sa to má a je to zvykom. Naozaj musíte? Nepočká to? Ak je vaša odpoveď : „nemusím“ a „predsa to má čas“ dovoľte si vniesť do svojich zimných šedivých dní priestor a viac času pre seba: Kto ste vy a čo vás robí šťastnými?

Zima je jedno celé ročné obdobie a myslím, že je to pridlhý čas v každom roku, aby sme ho len pretrpeli, prípadne prežili len v zotrvačnosti a nespokojnosti. Určite to nemáme všetci rovnaké a možno niektorí sa v zime len tešia zo zimy a snehu a chodia často lyžovať a inak športovať. Lenže nám, čo to máme trošku inak, by mohlo pomôcť na chvíľu sa zastaviť, pocítiť svoje nohy, brucho, hruď, ruky, hlavu a zamerať sa na svoje myšlienky a opýtať sa seba, čo by sme v daný deň mohli urobiť, aby ten zimný deň nebol až taký šedivý.

Autorka je psychologička v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie BA 5

 www.psychocentrum5.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201