INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Múzejníci ďakujú

Múzejníci ďakujú

Múzeum školstva a pedagogiky, od roku 1970 okrem iných múzejných činností, zhromažďuje vo svojich fondoch historické predmety školskej povahy. V deväťdesiatych rokoch sa v múzejníctve rozšírila forma nadobúdania zbierkových predmetov od súkromných darcov. Jednotlivé fondy sa tak aj v múzeu formujú nielen aktívnou zbierkotvornou činnosťou kurátorov v teréne – najmä na školách po celom Slovensku, ale i vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní darovať predmety zo svojich školských čias.

Na jeseň múzeum vyhlásilo výzvu na darovanie školských predmetov, ktorá sa vďaka mimoriadne ústretovému prístupu a ochote zo strany redakcie Petržalských novín stretla s veľkou odozvou. Ľudia do múzea prinášali predmety po starých rodičoch, tí skôr narodení aj svoje vlastné. Za pozornosť stoja kompletné vysvedčenia zo začiatku 20. storočia, či učebnice z obdobia 1. ČSR.

Celkovo pracovníci prevzali viac ako 300 kusov predmetov, ktoré sa začali odborne spracovávať. Mnohé z nich významne obohatia obrovský fond školsko-múzejných pamiatok.

Ďakujeme všetkým Petržalčanom!

Mgr. Zuzana Kunšteková

MŠaP

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky