INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Stretnutie dôchodcov

Stretnutie dôchodcov

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Petržalka pozýva svojich členov na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 3. marca 2015 (utorok) o 14.30 h v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici. Nezabudnite si so sebou zobrať členský preukaz JDS.

Valéria Balúchová
preds. MO JDS Petržalka

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201