INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Človek až na konci každého snaženia?

Človek až na konci každého snaženia?

Ani dva týždne po prvej veľkej snehovej nádielke a následných mrazoch si človek nemôže byť istý bezpečnou chôdzou. Kým cesty, po ktorých premávajú autá, sú už dokonca suché, s chodníkmi a priechodmi, kde sa pohybujú pešiaci, je to horšie. Radlica totiž bez problémov odhrnie sneh na okraj cesty, no „zebru“ treba dať do poriadku napríklad lopatou. A keď na nej nahrnutá masa zamrzne, treba použiť ruky a náradie, ktorým sa dá ľad rozbiť a následne odstrániť.

Zdá sa však, že z toho, že sa človek dochráme, si správcovia nie vždy robia starosti. Čo tam jedna zlomenina, modrina či odrenina! Ľudia to zvládnu, navyše, len málokomu napadne vymáhať si náhradu za ujmu na zdraví. Ale zničená náprava alebo iná škoda spôsobená na aute, to je už iná káva! Motoristi sa bez zaváhania obrátia na svoju poisťovňu. A tá je nekompromisná vo vymáhaní peňazí, o tom sme sa už mohli neraz presvedčiť.

cesty1

Zimné mesiace vo všeobecnosti naznačujú, aká je u nás hierarchia. Keď napadne päťcentimetrová vrstva snehu, odhŕňacie a posýpacie vozy sa po bratislavských cestách doslova predháňajú. Až dlho po nich príde rad na čistenie chodníkov, či už pred domami (čo je úloha správcov), alebo spájajúce obydlia napríklad s obchodmi, prevádzkami služieb či zastávkami mestskej dopravy. Keď už sme pri MHD, pochváliť možno, pokiaľ ide o ľudí, dopravný podnik. Ten síce viac solí ako odhŕňa, ale starostlivosť o zastávky mu naozaj nemožno uprieť.

Na záver ešte jeden paradox: Kým matka vlečúca kočík s dieťaťom po zľadovatenom chodníku na zastávku DVORY (z Petržalky smerom do mesta) podávala výkony hodné zápasníka, partia robotníkov lopatami hádzala sneh zhrnutý z ostrovčeka pred prezidentským palácom na korbu auta. Akoby pre centrum Bratislavy platili iné pravidlá než inde v meste!

Text a foto: Alena Kopřivová

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201