INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bude sa len stavať, či už aj búrať?

Bude sa len stavať, či už aj búrať?

Tému hausbóty na Jarovskom ramene odštartovali Petržalské noviny – po nich sa jej ujali aj veľké médiá. Zdalo sa, že situácia je bezvýchodisková.

Pred rokom sme uverejnili list čitateľky Jany z Petržalky. To, čo videla, a nielen ona, z hrádze pri dunajských ramenách, najmä v Jarovskom, podľa nej už prekračovalo nielen hranice spoločnosťou tolerovaného vkusu, ale aj zdravého rozumu.

Gýčové domiská na vode – hausbóty á la Slovakia. Ešte donedávna tiché miesta, zaľúbené zákutia pre dvojice, ale aj raj vzácneho a chráneného vtáctva sa zmenili na spupný Disneyland s nadutým osadenstvom. Jana si kládla rovnakú otázku ako mnohí iní – prechádzajúci sa, behajúci, korčuľujúci či bicyklujúci sa Petržalčania: Kto o týchto monštrách rozhoduje? Kto také niečo obludné vôbec môže dopustiť? To máme také deravé zákony alebo takých bezočivcov, ktorí majú toľko moci, koľko orgány a organizácie ochraňujúce verejné záujmy majú – bezmocnosti?

P1010033

V troch pokračovaniach sme v Petržalských novinách uverejnili názory hlavnej architektky mesta Bratislavy Ingrid Konrád („Čo ma veľmi negatívne prekvapilo, bolo, že v rámci tejto svojráznej urbanizácie brehov Jarovských ramien nebola vyčlenená časť nábrežia na zachovanie verejného prístupu k vode, čo by mohlo slúžiť v budúcnosti ako verejná pláž čiže akási ochrana verejného záujmu.“), ale aj aktívnej miestnej petržalskej poslankyne – ochranárky Eleny Pätoprstej („V lokalite Jarovského ramena nastal rozsiahly nekontrolovaný rozmach výstavby hausbótov a nelegálnych činností na ne nadviazaných. Tento problém sa roky neriešil a obávam sa, že bol aj výsledkom politickej korupcie… Rozsah likvidácie prostredia v tomto priestore je kritický a je dôsledkom nekoordinovaného postupu povoľujúcich orgánov a úplnou absenciou kontroly podmienok v povoľovacích zmluvách.“).

Nechýbali zdôvodnenia Krajského úradu životného prostredia (vydáva výnimky, povolenia motorovým vozidlám majiteľom hausbótov na vstup do prírodnej rezervácie), ako aj možnosti a nemožnosti Obvodného úradu životného prostredia Bratislava (môže zasiahnuť až po spôsobení škôd na prírode, ale nemôže zasiahnuť proti nelegálnym stavbám). Vyjadrenie nám poslala Štátna plavebná správa (rozhoduje o státí plavebného zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave), starosta Jaroviec, prednostka Rusoviec a spoločný stavebný úrad pre tieto obce vrátane Čunova (katastrofálna legislatíva, ktorá nedáva na výber: častejšie „hausboťákom“ treba vyhovieť ako im zamietnuť.)

Petržalské noviny odštartovali záujem aj iných médií – printových aj elektronických, ktoré išli ešte ďalej. Priniesli nelichotivé informácie. Že spred niekoľkých rokov sa z osadenstva desiatky hausbótov vlani v lete v Jarovskom ramene, podľa evidencie Štátnej plavebnej správy, nachádzalo už 136 hausbótov, ďalšie pribudnú až do počtu 226, toľko miest im totiž pridelila Vodohospodárska výstavba, š. p.

A potom sa to deje so všetkým, čo je už na Slovensku zvykom. V anonymite s nastrčenými bielymi koňmi. So zbabelosťou, zato s echtovnou aroganciou, pohŕdaním štátom, jeho právnym poriadkom a jeho nebohatými a nezlodejskými občanmi. Nelegálne prístupové cesty chráneným územím, vyrubovanie stromov, devastovanie okolitej prírody, zlodejstvá – kradnutie lesnej pôdy, jej svojvoľné zábery a ohradzovanie, rušenie a vyháňanie vzácneho vtáctva z jeho niekoľko generačných hniezdísk. Atď. atď. Až že už inak ani nebude.

Naozaj?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.