INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Trojkráľová jubilantka

Trojkráľová jubilantka

V Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici sa na začiatku nového roka oslavovalo. Nádherných 100 rokov sa dožila jeho obyvateľka, pani Rozália Grejtáková, ktorá bývala na Medveďovej ulici 21 a od roku 2011 je klientkou tohto petržalského zariadenia.

jubilantka

Ku krásnemu jubileu jej prišiel zablahoželať prvý zástupca starostu Ján Bučan a poslankyňa Ivana Antošová. K sviatočnej nálade prispel aj seniorský spevácky zbor Melódia, ktorý rozospieval celé stredisko a mnohým klientom sa pri ich obľúbenej piesni neraz zaleskli aj oči od dojatia. Pani Rozália už horšie počuje a pohybuje sa len s pomocou ošetrovateliek alebo vozíčka, ale z oslavy mala nesmiernu radosť a naplno si ju užívala. Po slávnostnom spoločnom prípitku a mnohých gratuláciách priviezla riaditeľka strediska Soňa Chanečková nádhernú tortu, ktorá bola pre pani Rozáliu veľkým prekvapením.

jubilatka, seniori, narodeniny, torta

Ako nám prezradila, najväčšou radosťou a oporou jej je samozrejme rodina, ktorá je stále nablízku – syn Dušan, vnučka Natália a predovšetkým najmladšia pravnučka. Pani Grejtáková veľmi rada spieva, má rada sladkosti a stále veľmi dôsledne dbá o svoj vzhľad.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201