INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka bude mať sociálny taxík pre seniorov

Petržalka bude mať sociálny taxík pre seniorov

Petržalka chce mať pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) obyvateľov sociálny taxík. Prepraviť má občana do denného stacionára, k lekárovi, do nemocnice a pomôcť má i pri vybavovaní úradných záležitostí. Prepravná služba má odľahčiť rodinných príslušníkov starších a hendikepovaných obyvateľov Petržalky, fungovať by mala začať v tomto roku.

Novú službu pre seniorov, na ktorú v petržalskom rozpočte vyčlenili 35 000 eur, presadila riaditeľka Domu tretieho veku – zariadenia pre seniorov na Poleoreckého v Bratislave a zároveň petržalská miestna poslankyňa Daniela Palúchová.
Ďalšie detaily, podmienky prepravnej služby, prepravný poriadok ako aj symbolickú výšku úhrady za službu a ďalšie náležitosti by malo riešiť príslušné všeobecno-záväzné nariadenie (VZN), ktoré musí schváliť miestne zastupiteľstvo. Na petržalskom miestnom úrade však ešte nevedia, či návrh VZN predložia na najbližšie zastupiteľstvo alebo až na ďalšie v tomto roku. Rozpočtová kapitola sociálneho taxíka predpokladá nákup niekoľkých áut, ako aj jedného vozidla, ktoré prispôsobia na prevoz ŤZP osôb. V tomto roku chcú v Petržalke začať s uvádzaním služby a ak o ňu bude záujem, v ďalšom roku ju plánujú rozšíriť o viac áut. „Nápad na zriadenie prepravnej služby sa rodil postupne. Pri svojej každodennej práci v zariadení sociálnych služieb som sa stretávala s problémami seniorov a ŤZP občanov. Tieto problémy súvisia najmä so zníženou mobilitou seniorov a hendikepovaných osôb, ktoré majú problém dostať sa z miesta na miesto,” uviedla  poslankyňa D. Palúchová.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201