INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Mercedes Benz na objednávku

Mercedes Benz na objednávku

Nová hra, ktorú uvádza činohra SND s názvom Mercedes Benz od maďarského autora  Pétera Esterházyho je unikátna v mnohých aspektoch. Hoci dramaturgia SND odmieta politické motívy, faktom zostáva, že v období,keď diela  dramatika svetového významu  Pétera Esterházyho stiahli z repertoáru budapeštianskych divadiel a takmer nacisticky ho obvinili z kryptojudaizmu, ponúklo vedenie SND tomuto autorovi, aby  napísal pre našu prvú divadelnú scénu hru. Stalo sa a po dvoch rokoch máme možnosť  vidieť dielo s názvom Mercedes Benz. Autor, ktorý vlani v lete opustil tento svet, sa v tejto svojej historickej revue vyrovnáva s minulosťou svojej  významnej rodiny počas obdobia  700 rokov. Dej s rapsodickým textom sa odohráva v ruinách kaštieľa Esterházyovcov v Galante a prináša iný a veľmi zaujímavý pohľad na naše dejiny. Ako hovorí riaditeľ činohry SND  Roman Polák, autor polemizuje s vlastnou minulosťou  a filozoficky rozpráva o ranách, ale aj zlyhaniach svojej rodiny. Hovorí aj o tom, že dedičstvo aristokracie je inde, nie v reštitúciách.  Esterházy pomenoval svoju poslednú hru podľa piesne Janis Joplin, ktorá tiež hovorí o materializmom presiaknutom svete. Tvorcovia tvrdia: „Boli by sme radi, bola presne taká ako pieseň Janis Joplin Mercedes Benz. Plná úzkosti, radosti, nádeje, ale aj bezvýchodiskovosti. A na jej konci  smiech – silný, trochu vystrašený a predsa veselý, drobný smiech.“

V hlavných úlohách uvidíme Martina Hubu, Roberta Rotha, Ondreja Kovaľa, Luboša Kostelného, Dušana Jamricha a Annu Javorkovú.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201