INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Teším sa už na ďalšie výzvy

Teším sa už na ďalšie výzvy

Blíži sa koniec roka a to je čas, kedy sa patrí bilancovať, prezentovať výsledky a zamýšľať sa nad plánmi pre rok 2016. Prinášame rozhovor s prvým zástupcom starostu Jánom Bučanom.

Ako hodnotíte uplynulý rok vášho funkčného obdobia? 

Napriek tomu, že prvé funkčné obdobie zvykne mať svoje politické a rozpočtové špecifiká, hodnotím rok 2015 pozitívne. Schválili sme štartovací rozpočet a za kľúčové považujem prijatie priorít mestskej časti, ktoré prezentujú naše ambície, kam chceme Petržalku do roku 2018, posunúť. Za pozitívnu skúsenosť tiež považujem aj to, že väčšina miestnych poslancov cíti zodpovednosť voči občanom, má odvahu prijímať aj možno nepopulárne, ale o to potrebnejšie rozhodnutia.

Čo sa vám z vašich priorít sa podarilo zrealizovať?

V rámci mojej agendy sa venujem najmä oblasti školstva a športovísk, primárne sa v tomto funkčnom období zameriavame na rozširovanie kapacít materských škôl, rekonštrukcie hygienických zaradení v školách a revitalizáciu školských dvorov. Z tohto pohľadu musím povedať, že sme sa v tomto roku rozbehli veľmi slušným tempom. Rekonštrukciu hygienických zariadení už majú za sebou dve základné školy – ZŠ Holíčska, ZŠ Dudova a štyri materské školy – MŠ Bradáčova, MŠ Lietavská, MŠ Bzovícka, MŠ Pifflova. V rámci školských dvorov boli revitalizované  ihriská na ZŠ Lachova a ZŠ Turnianska. No a vďaka vytváraniu elokovaných pracovísk zvyšujeme do budúceho roku kapacity na materských školách o 218 detí. Je tiež potrebné spomenúť prípravu rekonštrukcie novej MŠ Vyšehradská, v ktorej  by malo byť  cca150 detí. Vo všetkých spomínaných aktivitách, samozrejme, budeme pokračovať aj budúci rok.

Vidíte z pohľadu napĺňania priorít aj nejaké rezervy?

Ako nevyužitú príležitosť pre všetkých Petržalčanov, pre celú Petržalku, považujem nedotiahnutie rezidenčného riešenia  parkovania do úspešného konca, vďaka antikampani niektorých poslancov.  Považujem to za smutné a nezodpovedné. Po piatich rokoch prípravy riešenia sme tak na bode nula. Najväčší kritici navrhovaného systému sa však vyjadrili, že majú pripravené riešenie, tak sa necháme prekvapiť. Verím, že na reguláciu parkovania v Petržalke nebudeme čakať ďalšie dlhé roky.

Na decembrovom zastupiteľstve sa schvaľoval rozpočet pre budúci rok. Aký teda bude?

Zostavovanie rozpočtu vždy predstavuje umenie možného.  Môžem ale konštatovať, že schválený rozpočet na budúci rok predurčuje slušnú dynamiku plnenia priorít. Okrem už vyššie spomínaných oblastí školstva a športovísk spomeniem aj oblasť životného prostredia v podobe  revitalizácií verejných plôch, osádzania smetných košov a lavičiek, ako aj podpory sídliskových predzáhradiek a projektov na skvalitnenie  prostredia vo vnútroblokoch. A čaká nás tiež otvorenie prvej petržalskej plavárne. Takže budúci rok určite nepoľavíme :)

A na záver mi ešte dovoľte vrátiť sa k aktuálnemu sviatočnému obdobiu a popriať Petržalčanom milostiplné, pokojné Vianočné sviatky v kruhu najbližších a šťastný nový rok 2016.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky