INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Verejná diskusia o parkovaní trvala takmer až do polnoci

Verejná diskusia o parkovaní trvala takmer až do polnoci

Okolo tristo obyvateľov Petržalky prišlo v predposledný októbrový utorok diskutovať o parkovacej politike do Domu kultúry Zrkadlový háj.  Okrem plnej sály charakterizovala podujatie už od úplného začiatku aj veľmi konfrontačná atmosféra. Z miestneho úradu prišli ohajovať plánovaný systém parkovania starosta Vladimír Bajan, zástupcovia starostu Ján Bučan aj Michal Radosa, prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik a vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Zuzana Kordošová.

V úvodnom príhovore starosta Vlaimír Bajan povedal, že je nevyhnutné v parkovaní zaviesť elementárny poriadok a systém, zisky z ktorého budú ďalej využité na vytváranie nových parkovacích miest. Podľa jeho slov, ak miestne zastupiteľstvo návrh všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní schváli, bude to krok vpred a autá konečne zmiznú z chodníkov a zelene. Ak ho však poslanci odmietnu, prehrajú všetci. A v prvom rade Petržalčania.

Potom sa začala verejná prezentácia parkovacej politiky (PP), počas nej prednosta M. Štefánik pribížil celú jej genézu.  Ako povedal, zúčastňovali sa na diskusiách s magistrátom o celobratislavskom parkovacom systéme, ale za 10 rokov neprišlo k žiadnemu konkrétnemu riešeniu, a tak sa rozhodli začať sami. Podľa plánovanej PP by malo byť 80 až 90% parkovacích miest vyhradených rezidentom.  Návšetvnici Petržalky budú môcť využívať bezplatne rezidentské parkovacie miesta od od 8. do 17. h. V pléne počas diskusie padol aj návrh, aby mohli návštevy využívať bezplatné parkovanie aj počas celého víkendu, čím by sa čiastočne vyriešil problém s rodinnými návštevami. Petržalka nebude rozdelená na žiadne zóny. Stále platí, že rezidenti budú za prvé auto platiť 6O, za druhé 90 a za tretie 120 eur ročne. Majiteľov vyhradených parkovacích miest a parkovacích miest pre ZŤP sa zmeny nedotknú. Majitelia garáží a garážových státí budú mať 50% zľavu na parkovaciu kartu a ráta sa aj so zľavami pre dôchodcov. Abonenti, teda obyvatelia bez trvalého bydliska v Petržalke, budú platiť 800 eur ročne.  Podľa vyjadrenia M. Štefánika sa menila výška odmeny pre firmu EEI, ktorá by mala systém parkovania prevádzkovať. Po novom už z každej parkovacej karty nebude dostávať 48 ale 40 eur.  Zvyšné peniaze pôjdu na transparetný účet a mali by byť použité na budovanie nových parkovacích miest, vrátane parkovacích domov . Podľa slov J. Bučana by to malo byť asi 500-tisíc eur ročne. Zmluva s firmou EEI je uzavretá na 7 rokov a po jej skončení by mala Petržalke odovzdať parkovací systém s technológiami aj databázami. Petržalka podľa koncesnej zmluvy zaplatí EEI 4,9 milióna eur, vstupná investícia firmy bude 1,5 milióna  (vyznačenie parkovacích miest, zavedenie systému, zamestnanci predávajúci karty). Myšlienku, že by Petržalka realizovala PP vo vlastnej réžii odmietol s odôvodnením, že na to nemá financie ani možnosť získať úver. Dnes je v Petržalke asi 22-tisíc oficiálnych parkovacích miest a chýba ďalších 17-tisíc. Parkuje tu asi 30-tisíc áut, z čoho dve tretiny patria rezidentom. Po zavedení rezidenčného systému samospráva očakáva uvoľnenie až do 30% miest zo strany obyvateľov bez trvalého bydliska v Petržalke, čo je až 10 200 parkovacích miest. Na záver prezentácie prerušovanej výkrikmi a otázkami publikum M. Štefánika odmenilo sčasti potleskom a sčasti piskotom.

Po prezentácii sa začala diskusia. Zaujímalo ich, prečo nemôžu parkovať zadarmo ako dosiaľ, ak im samospráva ani pozavedení platenej PP nevie garantovať, že určite zaparkujú v blízkosti domu.  Navrhovali, aby sa platilo až za druhé a tretie auto.  Chceli vedieť, ako sa bude riešiť krátkodobé parkovanie a komu pôjdu zisky, či budú môcť získať rezidentskú kartu aj na firmené auto či auto z požičovňe (v oboch prípadoch áno, ak budú držiteľmi vozidla aj na papieri). Komu pôjdu zisky z pokút za nesprávne parkovanie (ak sa Petržalka dohodne s magistrátom, tak  by mala dostať 75% z pokút vybraných mestskou políciou). Jeden z diskutujúcich občanov uviedol, že podľa zistení žilinského Výskumného ústavu dopravného, o ktorého analýzy sa samospráva pri tvorbe PP opierala, by vytvorenie a zavedenie parkovacieho systému vo vlastnej réžii stálo Petržalku len 1,6 milióna a nie 21 miliónov, ako uviedol M. Štefánik.  Zaznela výzva zrušiť už uzavretú zmluvu a začať celkom od začiatku. Na to reagoval V. Bajan slovami, že jeho úlohou a snahou bolo predložiť návrh, ako konečne  vyriešiť parkovanie. A že sa od časti petržalských poslancov dočkal zatiaľ iba odmietania a  žiadneho konkrétneho protinávrhu.

Vystúpil aj petržalský poslanec Vladimír Dolinay a uviedol, že nie je proti regulovanému parkovaniu, ale nepáči sa mu že starosta podpísal zmluvu s EEI bez vedomia poslancov. Podľa neho bola súťaž netransparetná a podvodná a zmluvu treba zmietnuť zo stola. Na jeho vystúpenie zareagoval V. Bajan a vyzval ho, aby prestal s klamstvami.  Dodal, že podľa vyjadrenia prokuratúry a Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) bola súťaž v súlade so zákonom.  (Vyšetrovanie Národného kontrolného úradu (NKU) v tejto veci ešte pokračuje ). M. Štefánik sa opýtalV. Dolinayači lobuje za jedného zo súťažiacich, ktorý bol zo súťaže vylúčený.

Na úvod prezentácie V. Bajan sľúbil, že sa pokúsia zodpovedať každú otázku a vďaka splneniu sľubu trvala prezentácia šesť a pol hodiny. Skončila sa polhodinu pred polnocou. Ako povedal, parkovacia politika, ktorú chcú pre Petržalku, nie je o tom, že zaparkuje každý. Je o zavedení systému, poriadku a pravidla, že prednosť majú domáci.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky