INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalku meníme kúsok po kúsku k lepšiemu

Petržalku meníme kúsok po kúsku k lepšiemu

Po tom, ako mestská časť počas leta zrekonštruovala nadchod na Jasovskej ulici, ktorý vybrali Petržalčania v internetovom hlasovaní v tzv. participatívnom rozpočte, opravila aj časť prislúchajúcej terasy a v súčasnosti pokračuje s opravou jej zvyšného úseku.

Zničenú pochôdznu vrstvu nahradí nová – asfaltobetónová, nová bude aj hydroizolácia, opravou musia prejsť aj všetky dažďové odvodňovacie vpusty.

Jasovska nadchod skaredy
Jasovska nadchod

V rámci tejto opravy počíta samospráva s opravou a zateplením všetkých čiel terasy a častí, ktoré sú v styku s bytovým domom tak, aby bola zabezpečená nielen jej funkčnosť ale aby celá terasa pôsobila upravene a esteticky. „Po rekonštrukcii toaliet v Dome kultúry Lúky, ktorú sme zrealizovali na podnet obyvateľov, práve dokončujeme aj opravu prístupového schodiska k tomuto stánku kultúry. Petržalku meníme kúsok po kúsku k lepšiemu a som rád, že sa k nám pridávajú aj samotní obyvatelia a priložia ruku k spoločnému dielu, či už starostlivosťou o svoje okolie, vysadením predzáhradky či jesennou brigádou pri svojom paneláku,“ pochválil starosta Vladimír Bajan aktívnych Petržalčanov.

Jasovska schody na terase
Terasa na Jasovskej

V minulom roku odovzdala mestská časť do užívania svojim obyvateľom vynovené Vlastenecké námestie, obnovenú pontónovú lávku cez Chorvátske rameno, dve polyfunkčné športoviská a niekoľko opravených terás, schodísk a detských ihrísk. V roku 2013 k tomu pribudli ďalšie štyri športoviská na Topolčianskej, Mánesovom námestí, Medveďovej a Bradáčovej, schodiská na Pečnianskej a Blagoevovej, terasy na Mlynarovičovej a Rovniankovej, kompletnou rekonštrukciou prešlo aj Ovsištské námestie.

Jasovská terasa
Jasovská terasa

Takmer pol milióna eur z rozpočtu vyčlenili petržalskí poslanci na nevyhnutné opravy striech, vstupov, schodísk, osvetľovacích telies a hygienických zariadení v základných a materských školách. Aj nasledujúce týždne sa ponesú v znamení opráv – v súčasnosti už prebiehajú prípravné práce na výmenu okien, opravu elektroinštalácie a strechy Domu kultúry Zrkadlový háj. V novom roku má samospráva v pláne začať s prípravnými prácami na výstavbe verejnej plavárne a ku krajšej Petržalke nepochybne prispeje aj nové bowlingové centrum, ktoré vznikne v budove bývalého LUDUSu, či vyriešenie situácie okolo toľko diskutovaného Modrého domu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201