INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Diskutovali ste so starostom

Diskutovali ste so starostom

Z poslednej on-line diskusie so starostom Vladimírom Bajanom vyberáme:

Michal:
Dobrý deň, plánujete zaviesť na petržalskej plavárni aj permanentky? Ak áno tak kedy? Ďakujem.

Starosta:
Permanentky na plaváreň budú k dispozícii už v decembri, s platnosťou od januára 2017. Typy permanentiek by mali byť nastavené podľa požiadaviek užívateľov plavárne a od toho sa bude odvíjať aj ich cena.

Zdenka:
Dobrý deň pán starosta, dopočula som sa, že primátor chce postaviť v Petržalke byty pre reštituentov. Viete už, kde budú stáť a koľko ich bude?

Starosta:
Žiaľ, na toto vám neviem odpovedať. Pán primátor zatiaľ nepredložil žiadny konkrétny projekt. V prípade, že nejaký predloží, budem žiadať, aby ho okamžite komunikoval aj s občanmi, ktorých sa potenciálna výstavba bude týkať.

Tibor:
Dobrý deň, rád by som sa opýtal či je niečo nové v kauze Domino na Jasovskej ulici.

Starosta:
Niekoľkokrát som pána primátora žiadal, aby sa k tejto veci vyjadril. Podľa iných zdrojov magistrát prehodnocuje nové záväzné stanovisko k predmetnej stavbe.

Tamara:
Pán primátor sa nechal počuť, ako sa stará o celú Bratislavu. Neviete náhodou, kedy sa postará aj o schátranú materskú školu na Znievskej?

Starosta:
Problémom pána primátora je, že sa necháva len počuť, bez toho, aby urobil jeden konkrétny krok. Aj táto škôlka, aj CVČ na Hrobákovej sú v katastrofálnom stave. Som z toho smutný, lebo za 25 rokov, čo som v komunálnej politike, som takéto (ne)konanie magistrátu nezažil. Verím, že to bude už len lepšie.

Peter:
Dobrý deň pá starosta, mám na Vás dve otázky týkajúce sa lokality Vyšehradská. 1.- v akom stave je rekonštrukcia škôlky? V médiách som sa dočítal, že bol plán zrekonštruovať ju tak, aby v roku 2017 mohla začať plniť svoj účel, ale zatiaľ sa s budovou nič nedeje. 2.- Rád by som sa informoval, či je v pláne výstavba chodníka pred bytovým domom Vyšehradská 19 – 23 v smere na zastávku Lúky. Na portáli odkazprestarostu.sk je vyjadrenie MČ, že chodník sa začne realizovať v roku 2015. Ďakujem za odpovede

Starosta:
1,Mestská časť je stále vo fáze súťaže na zhotoviteľa rekonštrukčných prác a ešte stále nepozná jej výsledky. Prebieha overovanie súťažných podkladov a posudzovanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky so zohľadnením lehoty výstavby. Ak nebudú námietky zo strany účastníkov súťaže, v najbližších týždňoch by sme mohli celý proces uzavrieť a víťaz bude známy. Potom bude nasledovať uzatvorenie zmluvy a rekonštrukcia budovy.

2.Chodník sme zaradili do harmonogramu prác na rok 2015, no v súvislosti s prebiehajúcimi a plánovanými rekonštrukciami už nebol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na projekt a jeho vybudovanie. Obstaranie projektu a realizácia je preto plánovaná nasledujúci rok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky