INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zástavka Jugmanova stále v provizóriu

Zástavka Jugmanova stále v provizóriu

Už niekoľko rokov stále čakám na zlepšenie či vyriešenie priechodu na Chorvátske rameno  v tesnej blízkosti MHD zastávky Jungmannova smerom z mesta. Veľmi dúfam, že niekto upozorní na nutnosť vybudovania aspoň jednoduchého chodníka. Umožnil by bezproblémový prechod  kočíkujúcim mamičkám, korčuliarom, cyklistom, či bežným chodcom, ktorí chcú využiť zastávku Jungmannova, alebo sa len dostať na priechod pre chodcov bez toho, aby sa šplhali po vychodenej strmej cestičke v tráve – alebo obchádzali celý kanál.  Okrem toho vyzerá zastávka vrcholne neesteticky. Za celé roky si nezaslúžila žiadnu úpravu. A to je myslím riadne vyťažená, stojí tam veľa spojov, musíme stáť v daždi, na priamom slnku, či sneží, fúka vietor, bez možnosti si sadnúť, alebo sa aspoň trocha schovať pred nepriazňou počasia.  Neviem, kam sa obrátiť a upozorniť na tento stav, tak som sa rozhodla napísať vám, prikladám aj foto pre lepšiu predstavu.
Petra Maradová

Za Dopravný podnik Bratislava nám odpovedala jeho hovorkyňa Mgr. Adriana Volfová: – DPB, a.s. má na starosti na spomínanej zastávke označníky, vyberanie košov, či zametanie. Ak by chceli obyvatelia úpravu zastávkového nastúpišťa, musí mestská časť Petržalky požiadať o spomínanú úpravu Magistrát hlavného mesta Bratislava, ktorý má zastávku v správe.“ Podľa informácií z petržalského miestneho úradu, magistrát už niekoľkokrát o úpravu tejto zástavky žiadali, ale nič sa nezmenilo. Na našu otázku či má magistrát v pláne upraviť zastávku do normálnej podoby (úprava povrchu, prístrešok, úprava prístupu zo strany Chorvátskeho ramena) a v akom termíne, sme dostali takéto vyjadrenie od Mgr. Daniely Rodinovej z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava:

„Provizórna zastávka vznikla na začiatku budovania  tzv. rýchlodráhy, pričom bola do tejto polohy posunutá z dôvodu uvoľnenia staveniska pre výstavbu rýchlodráhy, komunikačnej osi Petržalky a priečnych komunikačných prepojení. Výstavba sa však nerealizovala a neboli pripravené ani žiadne projekty pre stavebné povolenie, ktoré by umožnili zakomponovať zastávku do definitívnej polohy aj so všetkými komunikačnými napojeniami. Ráta sa však s tým, že pri príprave projektov na pokračovanie výstavby električky od TPD na koniec Petržalky II. etapa, a to v rámci čerpania eurofondov v programovacom období 2014-2020, mala by byť riešená. To znamená, že definitívne úpravy všetkých komunikácií, chodníkov a spevnených plôch budú môcť byť realizované až v rámci tohto projektu. Z dôvodu efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov nie možné momentálne pripravovať úpravu povrchu, prístrešok, úpravu prístupu zo strany chorvátskeho ramena, nakoľko toto územie bude riešené ako celok, a nie ako izolované projekty, bez väzby na celkové riešenie.“

Jungmanova, zastávka

Takže ak bude električka bude aj civilizovaná zástavka. V horizonte šiestich rokov. Úprava povrchu a osadenie jednoduchého prístrešku na zástavku je asi privysokou investíciou a neoplatí sa plytvať financiami mesta z daní občanov na pohodlie tých istých občanov. Vydržali takmer 30 rokov provizórnej existencie zástavky, vydržia aj pár ďalších.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky