INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na starostu Petržalky

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na starostu Petržalky

Miestna volebná komisia v Bratislave-Petržalke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Augustín, Ing., 59 r., strojný inžinier, Holíčska 1, Bratislava, AGRÁRNA
STRANA VIDIEKA
2. Vladimír Bajan, Ing., 54 r., ekonóm, Lenardova 2, Bratislava, nezávislý kandidát
3. Marián Greksa, 55 r., právnik – hudobník, Blagoevova 10, Bratislava, nezávislý
kandidát
4. Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, Bohrova 11, Bratislava, nezávislý kandidát
5. Mária Javoreková, Ing., 45 r., ekonómka – manažérka, Topoľčianska 17, Bratislava,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
6. Pavel Nechala, JUDr., PhD., 36 r., protikorupčný expert, právnik, Krasovského 13,
Bratislava, nezávislý kandidát
7. Iveta Plšeková, MUDr., 43 r., lekárka, Mlynarovičova 10, Bratislava, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
8. Daniel Šavel Ing., 36 r., stavebný inžinier, Záporožská 2, Bratislava, nezávislý
kandidát
9. Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špecialista, Budatínska 79, Bratislava,
nezávislý kandidát

Voľby sa uskutočnia 15. novembra 2014

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201