INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na starostu Petržalky

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na starostu Petržalky

Miestna volebná komisia v Bratislave-Petržalke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Augustín, Ing., 59 r., strojný inžinier, Holíčska 1, Bratislava, AGRÁRNA
STRANA VIDIEKA
2. Vladimír Bajan, Ing., 54 r., ekonóm, Lenardova 2, Bratislava, nezávislý kandidát
3. Marián Greksa, 55 r., právnik – hudobník, Blagoevova 10, Bratislava, nezávislý
kandidát
4. Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, Bohrova 11, Bratislava, nezávislý kandidát
5. Mária Javoreková, Ing., 45 r., ekonómka – manažérka, Topoľčianska 17, Bratislava,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
6. Pavel Nechala, JUDr., PhD., 36 r., protikorupčný expert, právnik, Krasovského 13,
Bratislava, nezávislý kandidát
7. Iveta Plšeková, MUDr., 43 r., lekárka, Mlynarovičova 10, Bratislava, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
8. Daniel Šavel Ing., 36 r., stavebný inžinier, Záporožská 2, Bratislava, nezávislý
kandidát
9. Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špecialista, Budatínska 79, Bratislava,
nezávislý kandidát

Voľby sa uskutočnia 15. novembra 2014

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky