INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pribudlo 30 parkovacích miest

Pribudlo 30 parkovacích miest

Na Markovej ulici na mieste roky nevyužívaných „ruín“ detského ihriska vzniklo 30 nových parkovacích miest, jedno z nich bude vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím.  S prácami mestská časť začala v júni a pred pár dňami už mohli zahlásiť hotovo.

Po doplnení dopravného značenia a osadení zábradlia na rampe pre peších pristúpi mestská časť k procesu kolaudácie stavby. A potom už nič nebráni tomu, aby tu zaparkovali autá.Budovanie miest pre parkovanie iniciovali samotní obyvatelia okolitých bytoviek. Túžbu po zmene mestská časť preverila anketou, kedy sa za nové možnosti parkovania vyjadrila drvivá väčšina dotknutých obyvateľov.

Markova predtým
Markova predtým

Na bývalom ihrisku spravili novú asfaltovú plochu s výmerou cca 750 m2 spolu s prístupovou cestou na parkovisko. Súčasťou projektu je aj odvodnenie parkoviska s osadením odlučovača ropných látok. Celkové náklady na vybudovanie parkoviska predstavujú takmer  59 000 eur s DPH.

Parkovisko Markova
Parkovisko Markova

O možnosti prestavby niektorých nevyužívaných detských ihrísk na parkovacie miesta miestni poslanci rokovali po prvý raz už v roku 1999. Vtedy Petržalka evidovala 149 verejných detských ihrísk, pričom až 90 percent z nich boli zanedbané a neudržiavané. Poslanci sa uzniesli o ponechaní tretiny z nich s tým, že ich mestská časť postupne zrevitalizovala, sfunkčnila a vykonáva na nich pravidelnú údržbu, opravy a dopĺňa hracie prvky.

Petržalka disponuje niekoľkými roky nevyužívanými asfaltovými plochami, ktoré by mohli obyvatelia použiť napríklad ako parkovacie miesta. Našou snahou je vrátiť týmto plochám zmysel. V lokalitách, kde je akútny nedostatok parkovacích miest, a kde to podmienky územne aj technicky umožnia, budeme postupne meniť tieto plochy na verejné parkoviská.“, povedal starosta Vladimír Bajan.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201