INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Občania môžu pripomienkovať urbanistickú štúdiu k R7

Občania môžu pripomienkovať urbanistickú štúdiu k R7

Cieľom urbanistickej štúdie je nájsť koridor na prepojenie pripravovanej diaľnice D4 po existujúcu križovatku Prievoz na diaľnici D1

Občania môžu posielať svoje pripomienky a námety k urbanistickej štúdii rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec –Bratislava Prievoz. Urbanistická štúdia pritom bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta. Jej prerokovanie sa uskutoční od 1. do 31. augusta. Informovalo o tom mesto Bratislava na svojej internetovej stránke.

Cieľom štúdie je nájsť koridor na prepojenie pripravovanej diaľnice D4 v úseku Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaj po existujúcu križovatku Prievoz na diaľnici D1. Štúdia tiež plánuje zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a zároveň brať do úvahy aj plánovaný rozvoj bratislavských mestských častí Ružinov a Podunajské Biskupice. Pripomienky môžu ľudia posielať písomne do 18. augusta na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá je obstarávateľom štúdie. Dokument bude k verejnému nahliadnutiu na oficiálnej internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti www.ndsas.sk. Súčasťou prerokovania urbanistickej štúdie bude aj verejné prerokovanie s obyvateľmi v pondelok 11. augusta o 16:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201