INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tabuľa hanby „naštartovala“ majiteľov nepojazdných vozidiel

Tabuľa hanby „naštartovala“ majiteľov nepojazdných vozidiel

Po výzve majiteľom nepojazdných áut či vrakov a po zverejnení vozidiel na internetovej stránke mestskej časti Petržalka, viac ako 70 z nich svoje auto spojazdnilo alebo odstránilo. Uvoľnilo sa tak viac ako 50 parkovacích miest, na ktorých stáli vraky.

Nepojazdné autá a vraky komplikujú parkovanie v Petržalke, ale zároveň sú aj hrozbou pre životné prostredie a hyzdia sídliská. Pracovníci miestneho úradu umiestňujú, v súlade so zákonom o odpadoch na predné sklo vozidla výzvy pre majiteľov, aby si autá v zákonnej lehote 30 dní odstránili, alebo spojazdnili. V prípade, že majiteľ do uvedenej lehoty nezareaguje, mestská časť dá vozidlo odstrániť. Službu pre petržalskú samosprávu vykonáva spoločnosť AUTO-AZ v Zohore, s ktorou má mestská časť podpísanú zmluvu.

Komplikovanejšie aj časovo náročnejšie je zbaviť sídlisko nepojazdných áut, ktoré majú evidenčné číslo. Mestská časť musí také vozidlo odviezť na ohradené a strážené parkovisko a až po roku „skladovania“ ho môže považovať za opustené a dať ho odstrániť. Takýmto špeciálnym parkoviskom Petržalka nedisponuje a jeho vybudovanie by bolo pre samosprávu v čase šetrenia pridrahé. Hoci partner zo Zohoru prejavil záujem pomôcť aj v tejto záležitosti, kapacita jeho parkoviska zďaleka nestačí.

V roku 2011 Petržalka zistila na parkoviskách 68 vrakov bez evidenčného čísla a 256 dlhodobo odstavených áut, ktoré boli havarované, mali prázdne pneumatiky, rozbité sklá, alebo boli bez technickej či emisnej kontroly. Vraky po uplynutí zákonnej lehoty od umiestnenia výzvy mestská časť odstránila. Majiteľov 154 vozidiel s evidenčnými číslami upozornila na ich stav a vo väčšine prípadov sa majitelia postarali o nápravu. V roku 2012 pracovníci oddelenia životného prostredia zistili 45 vozidiel bez evidenčných čísel a 195 zistených vozidiel nespĺňalo podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Po upozornení mestskou časťou si vozidlo odstránilo alebo spojazdnilo 140 motoristov. V prvom polroku 2013 bolo riešených 113 motorových vozidiel. Z toho k 30. júnu majitelia odstránili 53 vrakov a 18 vozidiel spojazdnili. Takmer 10 vozidiel už rieši Obvodný úrad a na základe výsledku jeho kontroly môže byť vozidlo vyradené z evidencie a premávky na trvalo. Po vyradení vozidla z evidencie Dopravného inšpektorátu samospráva nechá vozidlo odstrániť z miesta odstavenia a následne ho zmluvná spoločnosť zošrotuje.

Zverejnením dlhodobo odstavených, nepojazdných či havarovaných vozidiel na území mestskej časti prostredníctvom webovej stránky priniesla Petržalka viac svetla do tejto problematiky a obyvatelia sa tu dozvedia všetko o vraku, ktorý im stojí pod oknami. „Náš predpoklad, že elektronická tabuľa hanby viacerých majiteľov naštartuje k tomu, aby sa o svoje auto postarali, sa potvrdila,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky