INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Staronová

Staronová

Hoci je Petržalka verejnosťou stále vnímaná ako najväčšie stredoeurópske sídlisko, postavené len „včera“, v ktorom sa stále čosi stavia a bude stavať, skutočnosť je už iná. Petržalka je staronová. Tri – štyri desaťročia a treba ju už reparovať, obnovovať. A nielen paneláky… Konkrétnejšie v rozhovore so starostom Vladimírom Bajanom.

Kým vlaňajší júl bol najsuchší za posledných 53 rokov, tohtoročný už za 133 rokov. Bolo treba vydržať. Ale je aj druhá strana mince – čo dovolenkový a prázdninový čas samospráve umožnil?

– Nemetaforicky: pokračovali sme v rekonštrukcii – oprave, obnove, výmene materiálovej a priestorovej infraštruktúry. Zdôrazním, že v rámci našich finančných možností. Do základných a materských škôl investujeme 500-tisíc eur. Okrem bežných udržiavacích prác, akými sú maľovky jedální, spoločných priestorov a tried, či výmena podlahových krytín (na Šustekovej, Jankolovej a Bradáčovej ul.) sa cez prázdniny rekonštruovali osvetlenia v školách na Černyševského a Pankúchovej ul. Staré typy žiarivkových svietidiel sme vymenili za energeticky úspornejšie – až o tretinu. ZŠ na Gessayovej mala problémy s kanalizáciou. Hygienické zariadenia pri telocvični nebolo možné vôbec používať a z vyšších podlaží neodtekala odpadová voda.

Ihrisko na  Jasovskej ulici
Ihrisko na Jasovskej ulici

Polovica Petržalky je zateplená, fasády panelákov vynovené, biedou sú terasy a schodiská. Nielen vzhľadovo, najmä však bezpečnostne.

– Vieme, téma tém, chýbajú peniaze, a to sú milióny eur, stále nie sú jasné ani vlastnícke vzťahy, komu naozaj terasy a schodiská patria, čia je zákonná povinnosť sa o ne starať, niesť zodpovednosť. Desaťročia starý problém hlavného mesta nevyrieši za pár mesiacov Petržalka. Tá však znáša dôsledky. Robíme možné v nemožnom. Čo je už neprehliadnuteľné a netolerovateľné. Priam na havarijné stavy sme vyčlenili 130-tisíc eur. Rozsiahlej rekonštrukcie terasy sa dočkali obyvatelia bytových domov na Mlynarovičovej ulici 14 – 24. Pôvodnú dlažbu z vymývaného betónu nahradila nášľapná vrstva liateho asfaltu. Terasu je potrebné odizolovať a takisto opraviť 20 dažďových vpustov, ktoré spôsobujú problémy najmä nájomcom garáží. Čoskoro začneme s opravou nadchodu na Jasovskej ulici, ktorý vybrali Petržalčania v hlasovaní v participatívnom rozpočte. Hotové je už schodisko na Pečnianskej ulici, pokračovať sa bude so schodiskom na Blagoevovej.

 Ihrisko na Topoľčianskej ulici
Ihrisko na Topoľčianskej ulici

Čo so stánkami kultúry, areálmi športu?

– Dom kultúry Zrkadlový háj si na výmenu okien, elektroinštalácie a opravu strechy „zapýtal“ 150-tisíc eur. Na oddychové, relaxačné, hracie a športové miniareály sme vyčlenili 120-tisíc eur. Po redukcii máme v Petržalke 52 funkčných detských ihrísk, o ktoré sa staráme. Opravujeme a obnovujeme hracie prvky, vymieňame piesok a udržiavame čistotu prostredia. Myslíme tiež na staršie deti, mládež. Zamerali sme sa na športoviská na Bradáčovej, Jasovskej, Medveďovej, Topoľčianskej ul. a na Námestí hraničiarov. Sú vhodné na tenis, basketbal, streetbal, futbal, hokejbal, volejbal. Aktuálny stav: ukončené sú rekonštrukcie povrchov, oplotenia, múry. Už len osadiť basketbalové sieťky, futbalové bránky a natiahnuť volejbalové siete. Osobitne sa chcem zmieniť o športovisku na Jasovskej, ktoré si v internetovom hlasovaní vybrali obyvatelia. Verejné športové ihrisko s rozlohou 625 m2 bolo bez športových prvkov a iných zariadení. Po rekonštrukcii sa tam bude môcť hrať streetbal, „malý“ futbal, hokejbal, volejbal, nohejbal i tenis.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.