INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

NDS – Verejná diskusia k súťažným podmienkam

NDS – Verejná diskusia k súťažným podmienkam

V stredu 7. augusta 2013 sa o 18:00 hodine v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční verejná diskusia k pripomienkovaniu súťažných podmienok verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže na „Riešenie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky“.

Magistrát hlavného mesta Bratislava pozýva odbornú i laickú verejnosť na diskusiu, ktorá nadväzuje na aprílovú prezentáciu trasovania 2. Etapy nosného dopravného systému Bosákova ulica – Janíkov dvor. Na jej základe sa mesto rozhodlo vypísať verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickej súťaž na „Riešenie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ bez štvorprúdovej cestnej komunikácie. Jej podmienky prezentovalo 24. júna. Občania ich mali možnosť pripomienkovať mailom na adrese architekt@bratislava.sk

Tlačové oddelenie mesta informovalo, že do uzávierky 15. júla zaregistrovali devätnásť mailových podnetov, po termíne prišli tri maily a jeden list, z dôvodu dovolenkového obdobia  sa ich vedenie mesta rozhodlo akceptovať: „ V súčasnosti sú podnety a pripomienky občanov spracované a magistrát pozýva záujemcov o túto tému na verejnú diskusiu o pripomienkovaní súťažných podmienok.“

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201