INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka sa ospravedlňuje v súvislosti s koncertom City Beats 2013

Vo štvrtok 20. júna sa na Tyršovom nábreží začal 1. mestský multižánrový hudobný festival, ktorý sa konal pod gesciou hlavného mesta. Petržalka prijala oznámenie o konaní akcie (v zmysle zákona nedáva mestská časť súhlas, len berie akciu na vedomie), pričom dôverovala tak organizátorovi ako aj hlavnému mestu, napokon na Tyršovom nábreží sa bezkonfliktne konalo už viacero akcií či koncertov. Žiaľ, tentokrát bol hluk z podujatia neúnosný a to najmä pre obyvateľov Starého Mesta. Petržalka sa týmto ospravedlňuje Staromešťanom i Petržalčanom, ktorým festival znepríjemnil uplynulú noc. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia neopakovala. Prijmeme opatrenia na elimináciu podobných aktivít spolu s predstaviteľmi hlavného mesta, na ktorého pozemku sa festival konal a ktoré ho zaradilo medzi svoje letné akcie.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201