INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Otvárame dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Otvárame dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Súčasťou schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je aj systému jeho monitorovania, ktoré pripravujú príslušné oddelenia miestneho úradu. V najbližších dňoch budú operatívne hodnotiť jednotlivé projekty a sledovať prípadné zmeny v jednotlivých prioritných oblastiach. Obsahom monitorovania bude zoznam projektových zámerov, ich realizovaných aktivít a finančných nákladov, plánovaných na rok 2016. Okrem monitorovania je ďalšou úlohou samosprávy raz ročne získať a spracovať pripomienky sociálno-ekonomických partnerov, ako aj širokej verejnosti. Vykonať to musia do termínu začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok.

Uvítame, ak sa aj tentoraz aktívne zapojí do tohto procesu verejnosť a obyvatelia, ktorí prispejú svojimi pripomienkami či podnetmi k jednotlivým projektom v rámci akčného plánu. Ak by chceli navrhnúť zmeny v rámci našich prioritných oblastí, je nutné ich zaslať v termíne do 31. mája 2017 na e-mailovú adresu jana.jeckova@petrzalka.sk

Kompletný materiál na rok 2016-2023 a jeho prílohu Akčný plán si môžete pozrieť na petržalskej webovej stránke.

Strategický dokument mestskej časti Bratislava-Petržalka Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 (skratka PHSR) bol schválený v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15. marca 2016.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky