INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V stredu sa bude striekať proti komárom

V stredu sa bude striekať proti komárom

V stredu 15. mája 2013 v skorých ranných (5.00 h.) a večerných hodinách (po 18.00 h.) vykoná spoločnosť CHEMIX-D letecký postrek proti komárom. Postrek objednal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a bude urobený v ochrannom pásme č. 1 nad územím mestských častí Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Čunovo a Vajnory. Následne vo štvrtok 16. mája 2013 zabezpečí spoločnosť aj doplňujúci postrek pozemnou technikou.

Celkovo bude pozemnou a leteckou technikou zasiahnutých približne 6,5-tisíc ha s celkovým finančným nákladom 50-tisíc eur. Magistrát žiada Bratislavčanov, aby sa počas vykonávania postreku nezdržiavali v blízkosti techniky či na mieste, kde bol postrek vykonaný. Postrek proti komárom nie je pre ľudí nebezpečný, nie je však žiaduce, aby došlo k priamemu kontaktu s použitou chemickou látkou. Na základe ďalšieho vývoja kalamitnej situácie mesto v súčinnosti s mestskými časťami zváži ďalšie lokálne zásahy. Samospráva informuje o svojich aktivitách aj regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 

  • A prečo len na určitých miestach? Ved medzi Pod. Biskupicami a Vrakuňou tečie malý Dunaj a tu ich je neúrekom veľa.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201