INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Cesta ako symbol sporu a – dohody

Cesta ako symbol sporu a – dohody

Otvorenosť samosprávy znamená aj to, že nielen volení predstavitelia, ale aj zamestnanci úradu sú pod kontrolou, sú vystavení väčšej kritike zo strany verejnosti. Otvorenosť dáva tým, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, možnosť vstupovať do prípravy, pripomienkovania rozhodujúcich dokumentov ich mesta.

Tieto princípy viedli bývalého starostu Petržalky Milana Ftáčnika k tomu, že od nástupu do primátorského kresla zaviedol verejné prezentácie dôležitých mestských aj privátnych investičných projektov. Prezentácie tak prispievajú nielen k lepšej informovanosti odbornej, laickej verejnosti, ale dávajú možnosť ľuďom vyjadriť názor, pripomienkovať postup mesta či kritizovať zámery investora. Aprílová prezentácia II. etapy Nosného systému MHD ukázala, že organizácia verejných prezentácií má zmysel, a to minimálne z troch dôvodov.

Prvý dôvod: Informovanosť

Ak chceme, aby sa Petržalčan – Bratislavčan vedel rozhodnúť, mohol si urobiť názor na otázku trasovania električky do najväčšej mestskej časti slovenskej metropoly, tak musí mať čo najviac odborných, vecných informácií, nie demagogických, účelovo interpretovaných pocitov. Fakt, že myšlienka vybudovať štvorprúdovú cestu okolo električkovej trate na Jantárovej ceste je dlhodobo zakreslená v územnom pláne mesta, nikto netajil, ale zároveň ani verejne nespochybnil. Realitou je tiež to, že žijeme v dobe, keď sa na mnohé otázky súvisiace s kvalitou života pozeráme ináč, ako ich vnímali ľudia v 70. či 80. rokoch minulého storočia. Aj preto vedenie hlavného mesta, primátor, rozhodli ešte pred tým, ako boli vydané platné a záväzné dokumenty, ako sa spustila petícia proti štvorprúdovke, že pohľad na rozvoj jedného z najcennejších priestorov v Petržalke bude limitovať, definovať odborná, urbanistická štúdia. Len týmto krokom vieme dať odpoveď na moderné ekologické výzvy, na potreby dopravy, existenciu oddychových zón, vzdušných verejných priestranstiev či kvalitu života.

IMG_0089

Druhý dôvod: Miesto pravdy

Ľudia majú nespochybniteľné právo prezentovať svoje názory a postoje bez toho, aby ich niekto za to diskriminoval. Na druhej strane nikto nemôže vyhlasovať, že jedine jeho pohľad je správny a neomylný. To je dôvod, prečo mesto aktívne komunikuje s Bratislavčanmi, prečo organizuje verejné prezentácie. Na týchto akciách predstavujú postoje a projekty odborníci aj laici, ktorí nie sú nikým nútení hovoriť to, čo si želá politik, úradník. Ak voláme po modernej verejnej správe, tak tá musí stáť na kvalifikovaných odborníkoch, ktorí pripravujú dokumenty profesionálne, nie politicky či investične ladene. Je preto prinajmenšom zvláštne, ak niekto žiada od primátora odvolanie odborníka len preto, že prezentuje pohľad vychádzajúci z platných dokumentov, zohľadňuje jeho celoživotné skúsenosti, odbornosť. Je zvláštne, ak prezentácie odborníkov sú spochybňované bez argumentov, len na základe pocitov či zbožných želaní. Aprílová prezentácia Nosného systému dopravy v plnej nahote ukázala, že občianske aktivity môžu bez hanby zneužiť komunálni politici na predvádzanie sa a mudrovanie. Demokracia je o otvorenej súťaží, riešeniach, vzájomnom počúvaní sa, nie o diktáte jedinej, tej mojej pravdy. O princípe, ak nie je po mojom, tak potom je všetko zlé, neprijateľné.

Tretí dôvod: Kontrola

Verejné prezentácie vytvárajú dôležitú väzbu medzi volenými predstaviteľmi a Bratislavčanmi, sú akýmsi barometrom nálad a zrkadlom pre úradníkov, aby si boli vedomí, že ich prácu kontrolujú nielen nadriadení, ale aj niekto iní. Prezentácie sú tiež o emóciách, aj preto piskot či aplauz by nemali však prekročiť mieru slušnosti. Akcia, ktorú ohlásilo mesto pred dvoma mesiacmi, mala vytvoriť priestor na komunikáciu, prezentáciu názorov a tento cieľ splnila. Mesto o pripravovaných projektoch v Petržalke informovalo pred rokom, na prezentáciách v Technopole a už vtedy boli nastolené otázky trasovania električky, budovania cesty, rozšírenia zelených, oddychových zón v okolí Chorvátskeho ramena. Verejná prezentácia v Primaciálnom paláci preto určite nebola o tom, že niekto niekoho prichytil pri klamstve, zahmlievaní, ale o otázkach, ktorých význam pre budúci rozvoj centrálnej časti Petržalky si spoločne so samosprávou uvedomujú aj občania. A to je dobrý signál pre naše mesto.

  • zuzulinka

    ak sa nemylim pan Andrassy, jeden obcan sa ozval v tom duchu, ze pan Schlosser zavadza obcanov, lebo vo svojej prezentacii nespravne zaznacil sirku stvorprudovej cesty. nereagoval teda na zaklade pocitov,ako to prezentujete vy,ale na zaklade toho, ze 1 obcan zobral meter do ruky a premeral si sirku uzemia, ktoru cesta skutocne zaberie.
    nech sa paci, mozete reagovat…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.