INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Narcisy na úrade

Narcisy na úrade

Symbolika „21ky“ pri čistení Chorvátskeho ramena sa stala symbolickou aj pri jedinej verejno-prospešnej zbierke Ligy proti rakovine – Dňa narcisov. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom a okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Na petržalský miestny úrad zavítali študentky zo Spojenej školy Svätej Rodiny – Gymnázium Gercenova 10 a neodchádzali naprázdno. Vedenie aj zamestnanci sa aktívne zapájajú do mnohých dobrovoľníckych akcií, brigád a charitatívnych zbierok počas celého roka. Inak to nebolo ani pri zbierke Ligy proti rakovine. Ako symbol spolupatričnosti s trpiacimi ľuďmi si na svoje oblečenie pripli žltý kvietok. Tradične medzi nimi nechýbal ani starosta Vladimír Bajan.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201