INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hlavné mesto pripravilo celomestský návrh na riešenie parkovania

Hlavné mesto pripravilo celomestský návrh na riešenie parkovania

Riešenie problematiky parkovania sa v týchto týždňoch zdá sa posúva dopredu. Hlavné Mesto Bratislava zaslalo mestským častiam celomestské všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ako aj príslušnú zmenu Štatútu hlavného mesta. Momentálne sa k tomu vyjadrujú miestne zastupiteľstva jednotlivých mestských častí. Svoje stanoviská pripravila aj mestská časť Petržalka.

O ich schválení budú petržalskí poslanci rokovať na májovom zasadnutí. Petržalka s návrhom hlavného mesta súhlasí s viacerými pripomienkami. Samotná predstava ako riešiť parkovanie v meste totiž korešponduje s vlaňajším návrhom našej mestskej časti.

Som rád, že postupujeme a namiesto všeobecných memoránd hlavné mesto pristupuje k schváleniu konkrétneho materiálu, po ktorom mimochodom voláme už tretí rok ,” povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Čo nájdete v návrhu VZN z dielne mesta?

  • VZN rozdeľuje vodičov na rezidentov (s trvalým pobytom v Bratislave) a abonentov
  • výška celoročnej rezidenčnej karty sa bude pohybovať od 20 do 100 eur
  • výška rezidenčnej karty pre každé ďalšie vozidlo sa môže pohybovať v násobku od 1 do 50
  • maximálny počet rezidenčných kariet pre jedného rezidenta alebo jeden byt určí mestská časť
  • výška abonentskej karty musí byť drahšia minimálne 5 násobne, maximálne 50 násobne
  • výšku poplatku za kartu určia poslanci jednotlivých mestských častí
  • za dočasné parkovanie sa bude platiť minimálne 20 centov, maximálne 5 eur za hodinu
  • zóny na rezidenčné parkovanie budú kopírovať územia jednotlivých mestských častí, prípadne mestské časti budú rozdelené ešte na ďalšie zóny
  • obyvatelia Bratislavy s trvalým pobytom a zakúpenou rezidenčnou kartou, budú mať v ostatných zónach 50% zľavu na dočasné parkovanie
  • kontrolu bude vykonávať mestská polícia a poverení zamestnanci mesta a mestských častí

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky