INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

NIE križovatke Vyšehradská – Panónska

NIE križovatke Vyšehradská – Panónska

Na februárovom zasadnutí petržalskí poslanci  vyjadrili nesúhlas s vybudovaním križovatky v lokalite Vyšehradská ulica – Panónska cesta. Svoje NIE tomuto zámeru prišli povedať priamo na zastupiteľstvo aj obyvatelia dotknutej oblasti. Okrem križovatky protestovali aj proti vybudovaniu diaľničného privádzača v tejto lokalite.

O oboch týchto témach po rokovaní miestneho zastupiteľstva hovorili aj so starostom Vladimírom Bajanom a prednostom MÚ Miroslavom Štefánikom. Starosta obyvateľov ubezpečil, že podporuje ich stanovisko, zároveň im vysvetlil, čo je obsahom územného plánu a čo požaduje investor. Ten sa napokon už na zastupiteľstve vyjadril, že nemá záujem ísť proti ľuďom a je ochotný o všetkých sporných otázkach s nimi diskutovať. Starosta zároveň obyvateľov upozornil, aby sa nenechali zavádzať rôznymi poslaneckými skupinami a uprednostnili dialóg a triezvy rozum pred vášňami. Aj preto sa tento týždeň stretne zástupca investora s obyvateľmi a zástupcami samosprávy, aby ich informoval o všetkých podrobnostiach ich investičného zámeru a aby si vypočul aj návrhy z druhej strany. Je totiž isté, že sa prechod cez Panónsku na Slnečnice bude musieť riešiť tak, aby bol predovšetkým bezpečný pre všetkých, ktorí budú medzi Lúkami a Slnečnicami prechádzať.

Starosta s prednostom obyvateľom tiež vysvetlili, že diaľničný privádzač, o ktorom bola tiež na zastupiteľstve reč, je len rezervou v rámci územného plánu a jeho výstavba nie je momentálne na programe dňa. Starosta ale prisľúbil, že na magistrát napíše podnet na zmenu územného plánu, kde by už privádzač vôbec nefiguroval.

Oplotený „výbeh“ pre deti

Obyvateľov Vyšehradskej vystriedala zástupkyňa obyvateľov z Černyševského ulice, aby poukázala na neúnosné množstvo psích exkrementov, ktoré sa nachádzajú v ich vnútrobloku, a požiadala poslancov, aby zabezpečili oplotenie tejto trávnatej plochy tak, aby na ňu nemali psi prístup a deti sa nemuseli hrať medzi hovienkami. Na tento podnet reagovali poslanci rôzne. Jedni boli jednoznačne za, iní prejavili aj isté pochybnosti. Isté totiž je, že s problémom psích exkrementov sa samospráva borí už roky. Legislatíva síce hovorí, že majitelia psov sú ich povinní odstraňovať, ale kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia je takmer nemožné. Na druhej strane sa treba zamyslieť aj nad tým, ako by sa takáto oplotená plocha kosila a udržiavala. A – nepochybne to nie je ojedinelá lokalita, ktorej sa tento problém týka, preto je pravdepodobné, že by podobné požiadavky zazneli aj z iných oblastí a potom je otázne, ako by petržalské vnútrobloky vyzerali. Poslanci ale prisľúbili, že sa tejto téme budú podrobnejšie venovať.

Granty a personálne zmeny

Poslanci schválili Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia, predovšetkým za účelom finančnej podpory revitalizácie, obnovy, skvalitnenia verejného priestoru, okolia domov vnútroblokov, pochôdznych terás, výsadby, revitalizácie  zelene, nevyužitých priestorov, realizovania komunitných/mobilných záhrad či vzdelávacích enviro programov (píšeme o nej podrobnejšie na inom mieste).

Na svojom zasadnutí okrem iného poslanci odvolali riaditeľa Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka Ing. Martina Füzeka k 31.3.2018 a poverili Bc. Richarda Uhrína vedením Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka od 1.4. 2018 do dňa vymenovania nového riaditeľa Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky