INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ženy sú život aj radosť

Ženy sú život aj radosť

Možno som zo starej školy, ale 8. marec je pre mňa vždy dôležitým dňom. Ani ho nemusím mať poznačený v kalendári. Nie žeby som si počas ostatných 364 dní na ženy, na ich jedinečnosť a nezastupiteľnosť v spoločnosti nespomenul, ale tento deň je pre mňa predsa len výnimočný. Akosi viac vnímam to, koľko vecí a inštitúcií, a náš úrad nevynímajúc, by bez žien nefungovalo, že sú skutočným pevným základom, na ktorom stojí nielen život samotný, ale naozaj celá spoločnosť, nech už si my, muži, o sebe myslíme čokoľvek.

V tento deň si viac uvedomím, ako ženy obdivujem. Že dokážu zvládnuť desať vecí naraz a ešte sa pri tom dokážu usmievať, že sú neúnavne ochotné pomátať a nerobí im problém starať sa o svoje široké okolie, že dokážu byť citlivé a empatické, láskyplné a láskavé. Niekedy im závidím, ako dokážu spontánne dať najavo hnev aj radosť, čo my, muži často považujeme za slabosť. Ja si ale, naopak, myslím, že aj v tomto je ich sila.

Nechcem skĺznuť do klišé, nechcem používať slová, z ktorých sa častým používaním stali iba frázy, ale som presvedčený, že keď sa tieto slová povedia naozaj úprimne a zo srdca, tak nadobudnú svoj pôvodný význam. Úprimne a z celého srdca si ženy vážim. Jednoducho  za to, že sú, že aj vo svojom živote mám úžasné ženy, ktoré ma robia citlivejším a myslím si, že aj lepším človekom.

Kvietkom, ktorý v tento deň dávam ženám, chcem vyjadriť tento môj obdiv a úctu k nim. Verím, že sa mi to aj tento rok podarilo.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201