INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starostovia Bratislavy: Magistrát sa zmieta sa v chaose a populistických rečiach

Starostovia Bratislavy: Magistrát sa zmieta sa v chaose a populistických rečiach

Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Bratislava (regionálne združenie) opätovne upozorňuje, že spolupráca a výkon magistrátu sa ani po polroku, kedy starostovia sedemnástich mestských častí Bratislavy vyjadrili svoju nespokojnosť s riešením problémov miestnych samospráv vedeniu mesta, nezlepšili. Práve naopak, problémy sa kopia, naďalej pretrváva neochota, neprofesionalita, nekoncepčnosť a chaos. A tam, kde chýbajú činy a výsledky, pridáva sa lacný populizmus.

K pretrvávajúcim problémom, na ktoré dlhodobo upozorňujeme a ktoré rovnako dlho vedenie mesta nerešpektuje, sa pridávajú ďalšie. K alarmujúcemu nedodržiavaniu lehôt, úradným prieťahom, rozbitým cestám, neporiadku, problémom s osvetlením, sa pridávajú aj populistické prezentácie prípravy novely zákona o Bratislave, netransparentné obstarávanie verejného osvetlenia, stále nedoriešená parkovacia politika a chaotické postupy vo výstavbe náhradných nájomných bytov.

Haanova ulica, parcela č. 326/1. plánovaná na výstavbu náhradných nájomných bytov

Starostovia bratislavských mestských častí konštatujú, že takáto situácia je pre naplnenie rozbehnutých projektov a pre ďalší rozvoj Bratislavy neúnosná, a preto opätovne vyzývajú primátora Iva Nesrovnala a riaditeľa magistrátu Martina Marušku, aby urobili zmeny, ktoré budú viesť k zvýšeniu odbornosti, profesionality a efektivity výkonu magistrátu a začali konštruktívne a s rešpektom komunikovať s miestnymi samosprávami. „Mestu chýbajú odborníci, nestíha reagovať na podnety miestnych samospráv, koná bez diskusie so starostami, odborníkmi a občanmi mestských častí. Rozhodnutia, ktoré posledné dni vyhrocujú situáciu v meste medzi Bratislavčanmi a vedením mesta, sú dôsledkom nekoncepčného, neodborného a ignorantského prístupu,“ dopĺňa výzvu predseda združenia a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

K aktuálnym témam je potrebné z pohľadu regionálneho združenia uviesť, že:

  • je nemysliteľné, aby sa primátor ako predseda petičného výboru staval do prvých radov bojovníkov proti hazardu a súčasne spolu s riaditeľom magistrátu farizejsky umožnil v rovnakom čase vznik ďalším desiatkam nových herní. „Tento postoj vnímame ako morálne zlyhanie a podraz na oprávnených nárokoch Bratislavčanoch, ktoré vyjadrili podpismi pod proti hazardu v meste,“ konštatuje iniciátor petície a starosta mestskej časti Vajnory Jozef Mrva.
  • Rovnako populistické sú návštevy mestských častí, pri ktorých primátor „odhaľuje a rieši ich problémy“ bez toho, aby o nich diskutoval, či aspoň informoval starostov. Za všetky je príkladom oprava časti terasy na Blagoevovej ulici v Petržalke. „Petržalka sa už roky všetkými dostupnými prostriedkami, žiadosťami aj prosbami márne snaží od mesta získať pasportizáciu terás, ktoré sú zverené mestu. Veľká časť týchto terás a pozemkov v Petržalke patrí mestu, ktoré na ich opravu za posledné roky nenašlo v rozpočte ani euro. Petržalka od roku 2011 dala na opravy terás takmer 816-tisíc eur, z toho v roku 2015 to bolo 76-tisíc a vlani 83-tisíc eur a priebežne sa stará o ich údržbu a opravy,konštatuje Vladimír Bajan, starosta Petržalky. Primátor však prišiel pred kamerami „zachraňovať“ situáciu odprezentovaním sa jedinou opravou za posledné roky, aby predal svoj príbeh verejnosti.
  • Výstavba náhradných nájomných bytov je tiež otázkou, ktorú bratislavský magistrát nezvláda a prerástla mu cez hlavu. Dôkazom je nezvládnutý proces a komunikácia výstavby nájomných bytov v MČ Dúbravka, Pri kríži. Primátor nesplnil uznesenie z októbra 2016, v ktorom ho mestskí poslanci zaviazali, že nesmie začať stavať skôr než vyrieši problém s parkovaním a parkom. Na mieste už začala stavať firma Metrostav, zablokovala parkovisko pre viac než 100 automobilov a bude odstraňovať v mieste stavby stromy, na ktoré nie je výrubové povolenie. „Magistrát ani mne, ani relevantným odborom mestskej časti neoznámil, že ide stavať. Dozvedeli sme sa to až od rozhorčených občanov. Neodpovedá na telefonáty, vyhrotenú situáciu jednoducho nerieši. Mestskí poslanci dali primátorovi jasne najavo, že dom tam nechcú. Vo februári zverili pozemky do správy MČ Dúbravkaa požiadali ho, aby problémy reštituentov riešil komplexne pre všetkých rovnako a nie výstavbou bytov len v Dúbravke,“ informuje Martin Zaťovič, starosta Dúbravky.
  • Starostovia majú výhrady aj voči prezentovaniu prípravy novely Zákona o Bratislave, ktorá má priniesť zmenustatusu, kompetencií a financovania mesta. „Z veľkej primátorovej témy sa stáva fraška. Novela si žije zatiaľ len svoj mediálny život a mesto zatiaľ prichádza o financie. Do dnešného dňa neboli starostovia informovaní, či je jeho ambíciou meniť financovanie, počet mestských častí, kompetencie alebo štatút, alebo chce hovoriť o Bratislave ako o metropolitnom regióne. O tomto probléme ho všetci starostovia minulý týždeň informovali listom a čakáme na relevantnú odpoveď,“ upozornil Jozef Krúpa.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky