INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalka opravuje schodiská

Petržalka opravuje schodiská

Schodiská k terasám sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave, v niektorých prípadoch dokonca až zdraviu nebezpečné. Dať ich do poriadku však nie je také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Mnohé schodiská patria k bytovým domom (a ich vlastníci by sa mali o ne starať), iné zase hlavnému mestu, niektoré sa dokonca nachádzajú na nevysporiadaných pozemkoch, takže je veľmi ťažké jednoznačne určiť, kto by sa mal o ne starať. Obyvatelia však svoje sťažnosti smerujú na petržalský miestny úrad a chcú, aby sa postaral o nápravu. „Mestská časť však nemá možnosť a ani zákonnú povinnosť opravovať ani udržiavať schodiská a terasy, ktoré nie sú miestnymi komunikáciami, ani verejnými priestranstvami. Nakoľko však ide o veľmi závažný problém a problematika riešenia terás a schodísk vedúcich k nim je jednou z priorít našej mestskej časti, opravujeme aspoň tie, ku ktorým má mestská časť právny vzťah,“ vysvetlil starosta Vladimír Bajan.

Petržalka tak vlani opravila aj schodisko a nadchod nad cestou pri dome Jasovská 2 za takmer 3-tisíc eur na základe hlasovania občanov v rámci participatívneho rozpočtu. A stane sa tak aj tento rok – Petržalčania dali svoj hlas oprave schodiska, ktoré vedie na terasu na Námestí hraničiarov. Takisto opravia aj schodisko, ktoré vedie z parkoviska pod terasou na Jasovskej ulici smerom k pošte. Stojí na nevysporiadanom pozemku a mestská časť sa rozhodla zrekonštruovať ho najmä preto, že je to prístup práve k pošte, ktorú navštevujú Petržalčania zo širokého okolia. Okrem toho opravy tento rok čakajú aj schodiská na Znievskej, Beňadickej a Strečnianskej ulici. Zaplatí ich tiež mestská časť.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201