INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka opravuje schodiská

Petržalka opravuje schodiská

Schodiská k terasám sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave, v niektorých prípadoch dokonca až zdraviu nebezpečné. Dať ich do poriadku však nie je také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Mnohé schodiská patria k bytovým domom (a ich vlastníci by sa mali o ne starať), iné zase hlavnému mestu, niektoré sa dokonca nachádzajú na nevysporiadaných pozemkoch, takže je veľmi ťažké jednoznačne určiť, kto by sa mal o ne starať. Obyvatelia však svoje sťažnosti smerujú na petržalský miestny úrad a chcú, aby sa postaral o nápravu. „Mestská časť však nemá možnosť a ani zákonnú povinnosť opravovať ani udržiavať schodiská a terasy, ktoré nie sú miestnymi komunikáciami, ani verejnými priestranstvami. Nakoľko však ide o veľmi závažný problém a problematika riešenia terás a schodísk vedúcich k nim je jednou z priorít našej mestskej časti, opravujeme aspoň tie, ku ktorým má mestská časť právny vzťah,“ vysvetlil starosta Vladimír Bajan.

Petržalka tak vlani opravila aj schodisko a nadchod nad cestou pri dome Jasovská 2 za takmer 3-tisíc eur na základe hlasovania občanov v rámci participatívneho rozpočtu. A stane sa tak aj tento rok – Petržalčania dali svoj hlas oprave schodiska, ktoré vedie na terasu na Námestí hraničiarov. Takisto opravia aj schodisko, ktoré vedie z parkoviska pod terasou na Jasovskej ulici smerom k pošte. Stojí na nevysporiadanom pozemku a mestská časť sa rozhodla zrekonštruovať ho najmä preto, že je to prístup práve k pošte, ktorú navštevujú Petržalčania zo širokého okolia. Okrem toho opravy tento rok čakajú aj schodiská na Znievskej, Beňadickej a Strečnianskej ulici. Zaplatí ich tiež mestská časť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky