INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ponosy na nosný dopravný systém

Ponosy na nosný dopravný systém

Vo februári sa uskutočnilo verejné zhromaždenie k 1. etape nosného dopravného systému (NDS) pre Bratislavu pred otvorením jej realizačných prác (jún/júl 2013). Etapa zahŕňa rekonštrukciu Štúrovej ulice, prebudovanie Šafárikovho námestia, rekonštrukciu Starého mosta – všetko s cieľom vybudovať električkové pripojenie Petržalky s ľavobrežnou časťou mesta.

Priebeh zhromaždenia sa očividne vymkol z očakávania jeho organizátorov. Namiesto burácajúcej a nadšenej odbornej a laickej verejnosti sa organizátori dočkali kritiky, námietok a skepsy. Podľa môjho názoru, oprávnene…

Zameriam sa na veci, ktoré sa týkajú „petržalskej časti“ zámeru NDS a na pozoruhodnosti, ktoré som sa dozvedel a vnímal z prezentácie a následnej diskusie. Pripájam aj obrázok, v ktorom je žltou čiarou vyznačená 1. etapa NDS a červenou čiarou vyznačená 2. etapa NDS. Je potrebné tiež doplniť, že 2. etapa NDS má parametre: 2-prúdová komunikácia v oboch smeroch a v strede dvojkoľajová železničná trať rýchlodráhy(?), teda celková šírka asi 30 m (pre predstavu ako Panónska cesta alebo Dolnozemská cesta), a to … na povrchu terénu(!).

Pozoruhodnosť č. 1:

Občianski i environmentálni aktivisti upozornili, že:

  • ukončenie 1. etapy NDS (obrátková slučka električiek) a 2. etapy NDS rozdelí Petržalku na dve „neprekročiteľné“ časti a spejeme (Petržalčania) k rozdeleniu na wesis a osis (výraz z hovorovej nemčiny; paralela k významu západný Nemec a východný Nemec) – severo-južným „rozdelením“ sa stanú Dvory a časť Lúk wesis a Háje a časť Lúk osis;
  • úrovňové križovanie terajších petržalských komunikácii s touto magistrálou povedie k zdržovaniu cestnej dopravy a skôr či neskôr k úrazom a ohrozeniu zdravia a života chodcov;
  •  dôjde k zásadnému ukrojeniu z petržalskej zelene popri Chorvátskom ramene a peší kontakt k tejto vodnej ploche bude obmedzený, pribudne hlučnosť v tejto prirodzenej rekreačnej zóne Petržalky. Čo na to obyvatelia Petržalky, bývajúci na Mlynarovičovej, Lachovej, Gessayovej, Rovniankovej, Topoľčianskej, Tematínskej, Znievskej, Lietavskej, Beňadickej, Viglášskej? Prechádzky rodičov s deťmi a zaľúbených dvojíc popri ramene stratia pokoj a romantiku a rekreačné športovanie popri takejto „Panónskej ceste či Dolnozemskej ceste“ stratí na zdravej uvoľnenosti;
  • zvýši sa ekologická záťaž na ovzdušie z cestnej dopravy s dosahmi nielen na dýchanie ľudí a vegetáciu, ale zvýšenú prašnosť pocítia v bytoch v priľahlých lokalitách;
  • spracovateľ dokumentácie stavby organizuje a vykonáva prípravu 2. etapy NDS (pozrite červenú čiaru na obrázku). Naposledy 24. januára tohto roka predložil Petržalke žiadosť s dokumentáciou Dendrologický prieskum na výrub drevín situovaných v zábere líniovej stavby NDS.

Pozoruhodnosť č. 2:

Žoviálne, happeningové zosmiešňovanie príspevkov aktivistov zo strany usporiadateľov zhromaždenia. Zdá sa, že verejné angažovanie sa občanov „sa nenosí“, a tak tam, kde chýbajú argumenty, alebo sú len pseudoargumenty, nastupuje nemiestne dehonestovanie…

Pozoruhodnosť č. 3:

Očakával som, že stavebník (hl. mesto SR Bratislava) pripraví pre laickú verejnosť informačné materiály (brožúrky) o stavbe s rozpočtom asi 70 miliónov eur. Žiaľ, nič také nebolo na zhromaždení k dispozícii…

Pozoruhodnosť č. 4:

Na zhromaždení boli traja (vrátane mňa) súčasní poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka. Pripomeniem, že pozvánku na zhromaždenie organizátori stretnutia neposielali a dozvedel som sa o stretnutí len celkom tesne pred začiatkom zhromaždenia z tlače. Dva a pol roka som poslancom MZ, ale o téme NDS a jeho vplyve na Petržalku zastupiteľstvo Petržalky doteraz nerokovalo. O to viac ma prekvapilo bezvýhradné, bezpripomienkové a nadšene podporné vyjadrenie k projektu a zámeru istého súčasného poslanca MZ „za všetkých Petržalčanov“. Potlesk za jeho príspevok sa z pléna prítomných nedostavil …

P5

Moje stanovisko k NDS (v oblasti železničnej dopravy pracujem viac ako 30 rokov):

  • pripomienky a námietky aktivistov sú opodstatnené,
  • som za električku (rýchlodráhu) v Petržalke; trať, v celej jej dĺžke od vyústenia zo Starého mosta až na konečnú v Janíkovom dvore, viesť na estakáde, teda nadzemné riešenie (starší si budú pamätať projekt ALWEG pre Vysoké Tatry v roku 1970) – je to moderné a originálne riešenie,
  • k cestnej komunikácii dávam otáznik (ako šoférovi mi stačilo doteraz dostať sa z jedného konca Petržalky na jej druhý koniec obchvatmi po Panónskej alebo Dolnozemskej ceste a v súčasnosti nevidím preplnenosť týchto obchvatov); ak cestná komunikácia áno, tak na spoločnej estakáde s rýchlodráhou,
  • výrub náletových drevín v dotknutom území schvaľujem (potešia sa hlavne alergici), keby sa to robilo v rámci realizácie projektu parkovej architektúry v dotknutom území.

Rád sa dozviem váš názor; na kontakte http://www.miloscernak.sk/

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky