INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Parkovanie v Petržalke – ako ďalej?

Parkovanie v Petržalke – ako ďalej?

V súčasnosti je jedným, ak nie najväčším problémom našej mestskej časti nedostatočný počet parkovacích miest. Majiteľ motorového vozidla každodenne zápasí s problémom, kde po príchode z práce zaparkovať. Preto jednou z priorít tohto volebného obdobia je riešenie parkovania v Petržalke.

Problémy s parkovaním je nutné riešiť na viacerých úrovniach, a to od jednoduchých čiastkových riešení, ktoré sú v kompetencii mestskej časti až po zložité technické riešenia budovania záchytných parkovísk, parkovacích domov, resp. po organizačné opatrenia rezidenčného parkovania alebo systému Car-Sharing.

Na riešenie tých najjednoduchších opatrení pri realizácii nových parkovacích miest skupina poslancov mestskej časti Bratislava – Petržalka, Tomáš Fabor, Michal Radosa a Bronislav Weigl odporučila na rokovaní Miestneho zastupiteľstva dňa 18. 12. 2012 zodpovedným pracovníkom miestneho úradu aktualizovať Register podnetov, ktorý bol založený v roku 2001, kde nielen poslanci, ale aj obyvatelia Petržalky svojimi príspevkami navrhovali, resp. odporúčali vybudovanie nových parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. Išlo tu predovšetkým o rozšírenie súčasných parkovacích miest, zmeny systému z pozdĺžneho státia na kolmé za podmienky stavebnej úpravy a pod. Žiaľ, tieto podnety zapadli do zabudnutia, preto bolo požiadané o ich aktualizáciu s tým, aby sa vyšpecifikovali tie, ktoré by bolo možné z technického a majetkovo-právneho hľadiska realizovať. Následne tieto pripraviť na realizáciu.

Napriek tomu, že v našej mestskej časti chýba viac ako 17-tisíc parkovacích miest, takto vzniknuté parkovacie miesta nevyriešia celkový problém, ale určite prispejú k zlepšeniu situácie v danej lokalite.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201