INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prvoradé je hľadať riešenia 

Prvoradé je hľadať riešenia 

Petržalka, ako každé iné mesto či obec, sa rozvíja a rozvíjať bude a budú tu pribúdať aj obyvatelia. Úlohou samosprávy by v tomto procese malo byť v dialógu s verejnosťou zladiť novobudované priestory a objekty s krokmi a opatreniami, ktoré zabezpečia aj udržateľnosť zdravého životného prostredia s množstvom zelene a príležitostí na oddych a relax.

Rozvoj nezastavíme a tak by našou jedinou zbraňou nemal byť odpor a negativizmus, ale mali by sme hľadať aj alternatívne riešenia. Napokon, aj v minulosti sa nám to už osvedčilo. V prípade rozvoja južnej časti Petržalky to je napríklad aj bezkolízne napojenie sídliska na budúce obchody, služby, ihriská a športoviská, ktoré tam vyrastú. Bolo by naivné si myslieť, že obyvatelia Lúk či iných častí Petržalky tam nebudú chcieť časom zájsť a preto by sme už teraz mali myslieť na to, aby to bolo bezpečné a aby sme nemuseli byť svedkami dopravných nehôd s nenapraviteľnými následkami na zdraví či životoch.

Ak teda spoločne zamietame riešenie, ktoré navrhuje investor, mali by sme rovnako spoločne povedať aj to povestné B, teda hľadať takú alternatívu, ktorá bude prípustná pre všetkých zainteresovaných. Aj v tejto „kauze“ odznelo viacero nepresností či zavádzajúcich informácií a zrejme aj preto sú obyvatelia rozhorčení. Predstavitelia samosprávy by však mali spájať, nie rozdeľovať, nebyť len proti ale navrhovať riešenia, hľadieť na veci pozitívne, posudzovať veci v súvislostiach a s výhľadom do budúcnosti.

Vladimír Bajan, starosta

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201