INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komuniké zo zastupiteľstva

Komuniké zo zastupiteľstva

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 23.1. 2018.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného:

  • vzali na vedomie Správu z mimoriadnej kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka za účelom overenia podozrení z neefektívneho hospodárenia od roku 2015.
  • schválili Koncepciu rozvoja Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.
  • schválili harmonogram krokov, ktoré Mestská časť Bratislava-Petržalka vykoná v súvislosti s Petržalskými novinami
  • zrušili mediálnu radu
  • vytvorili nezávislú redakčnú radu v zložení: Katarína Začková, Mária Urlandová, Róbert Lattacher, Róbert Kotian, Martin Hanus
  • určili Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka mesačný plat vo výške 4 300 €.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201