INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komuniké zo zastupiteľstva

Komuniké zo zastupiteľstva

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 23.1. 2018.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného:

  • vzali na vedomie Správu z mimoriadnej kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka za účelom overenia podozrení z neefektívneho hospodárenia od roku 2015.
  • schválili Koncepciu rozvoja Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.
  • schválili harmonogram krokov, ktoré Mestská časť Bratislava-Petržalka vykoná v súvislosti s Petržalskými novinami
  • zrušili mediálnu radu
  • vytvorili nezávislú redakčnú radu v zložení: Katarína Začková, Mária Urlandová, Róbert Lattacher, Róbert Kotian, Martin Hanus
  • určili Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka mesačný plat vo výške 4 300 €.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky