INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Problémy s odťahovkou

Problémy s odťahovkou

Otázka čitateľa PN: Bývam na Macharovej ulici a začiatkom roka sa na tunajšie parkovisko opäť začali dovážať odtiahnuté autá, pričom starosta aj poslanci sľubovali, že zmluvu s odťahovkou vypovedia a už sa sem odťahovať nebude. Zmluva sa mala dokonca skončiť 31. 12. 2012. Sme sklamaní a chceli by sme vedieť, prečo sa tak stalo…

Odpoveď redakcie: Mestská časť Bratislava-Petržalka nemá so spoločnosťou Car Towing, s. r. o., uzavretú zmluvu o odťahovaní vozidiel. Podľa dostupných informácií uvedená spoločnosť na zmluvnom základe poskytuje takéto služby mestskej časti Staré Mesto. Petržalka má uzavretú s firmou Car Towing, s. r. o., zmluvu na nájom pozemku na Macharovej ulici. Jej platnosť sa končí 30. júna 2014. Zmluva tak, ako ju podpísal bývalý starosta Petržalky Milan Ftáčnik, je nevypovedateľná a pre Petržalku nevýhodná. Napriek všemožnej snahe súčasného vedenia mestskej časti sa dosiaľ nepodarilo dohodnúť sa s prevádzkovateľom odťahovej služby na ukončení zmluvy dohodou. Výpoveď spoločnosti mestská časť síce dala, ale keďže ťahá za kratší koniec, neuspela. Voči odťahovke koná aj tunajší stavebný úrad, a to vo veci odstránenia nelegálnych stavieb na predmetnom pozemku, kde už bola stavebníkovi uložená aj pokuta.

Bývalé Miestne zastupiteľstvo síce prijalo uznesenie o vybudovaní osvetleného parkoviska na tomto mieste, čo by bol aj dôvod na ukončenie nájomnej zmluvy, ale tí istí poslanci ešte v minulom období nesúhlasili s vyčlenením potrebných financií na tento zámer a napokon ho nezrealizovali.

Súčasný starosta Vladimír Bajan pre PN potvrdil, že zmluvu s touto spoločnosťou určite nepredĺži, s parkoviskom ráta nová parkovacia koncepcia.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky