INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Právna poradňa má do januára prestávku

Bezplatná právna poradňa bude od 15. decembra 2014 do 7. januára 2015 zatvorená. Najbližšie sa Petržalčania môžu prísť opäť poradiť v pondelok 12. januára 2015 v čase od 13.00 do 17.00 h.
Petržalčania môžu využívať služby právnej poradkyne JUDr. Jarmily Doleželovej, ktorá radí obyvateľom najväčšej bratislavskej mestskej časti dva dni v týždni vždy v pondelok v čase od 13.00 do 17.00 h a v stredu od 9.00 do 12.00 h. Poradenstvo poskytuje bezplatne na petržalskom miestnom úrade na Kutlíkovej ulici v budove Technopolu – na prízemí v kancelárii č. 001, stačí sa preukázať trvalým pobytom.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201