INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Psychológ? Ja ho určite nepotrebujem!

Psychológ? Ja ho určite nepotrebujem!

Služby psychológov sa v posledných rokoch celkom výrazne rozšírili. Sú oveľa prirodzenejšou súčasťou našich životov ako v minulosti, ale aj napriek tomu sa pomerne často stretávame s názorom, že „ja psychológa nepotrebujem, ja som normálny“, alebo sa nám návšteva u neho spája s akýmsi ohrozením, nepohodou a hanbou.

Keď chodievam do petržalských škôl pracovať s triednymi kolektívmi, často používam na vysvetlenie práce psychológa porovnanie so zlomenou nohou. Určite sa zhodneme na tom, že ak by si ktokoľvek z nás zlomil nohu, jedno z prvých riešení by bolo vyhľadanie lekárskej starostlivosti a nenechal by to tak v nádeji, že to hádam rozchodí.

Podobne je to, aj keď sa akýmkoľvek spôsobom zraní duša, naše prežívanie, city k iným, zmätok v úlohách rodiča, žiaka, partnera či zamestnanca, všetko toto a mnohé iné zranenia potrebujú ošetrenie. A rovnako, ako by sme sa pokúšali rozchodiť zlomenú nohu, prinieslo by to veľa bolesti a iných zranení, tak aj ignorovanie a nezáujem o naše vnútorné psychické zranenia prináša svoju daň v podobe nepohody, nezáujmu, ľahostajnosti, povrchného prežívania a straty radosti z vecí a ľudí okolo seba. Práca psychológa má svoj význam, psychológ sa stáva akýmsi sprievodcom pri uzdravovaní duše, ponúka nám spôsoby ako rehabilitovať, ale samotné cvičenie ostávajú aj tak na nás.

Záleží na každom z nás, aby si zvážil, že či to, čo prežíva, je zranenie, ktoré dokáže vyriešiť sám, a kedy je to už niečo, čo trvá pridlho, prináša čoraz viac bolesti, strácame sa v tom a nezvládame to. Rozhodnutie je na nás, ale vedomie, že v tom nemusíme ostať sami, môže byť otvorenou ponukou pre každého z nás…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201