INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalčania, príďte sa poradiť!

Petržalčania, príďte sa poradiť!

V Petržalke majú ľudia možnosť využiť pri riešení vzájomných konfliktov alebo vlastných problémov aj služby bezplatných poradní. Zabezpečuje ich miestna samospráva. Poradenské služby zamerané na riešenie problémov mediáciou – mimosúdnym riešením sporu – poskytuje mestská časť bezplatne vždy v nepárnu stredu v poobedňajšom čase od 13. do 17. h. Cieľom mediačnej poradne je informovať obyvateľov o možnosti riešiť vzájomný problém inak ako súdnou cestou, a tým skrátiť čas jeho riešenia. V prípade právneho poradenstva môžu Petržalčania využiť služby právničky JUDr. Jarmily Doleželovej, ktorá bezplatne poskytuje právne rady dvakrát do týždňa. V poobedňajších hodinách v pondelok od 13. do 17. h a v prípade, že niekomu viac vyhovuje doobedňajší čas, môže právnu poradňu navštíviť v stredu od 9. do 12. hodiny. Obe poradne nájdu Petržalčania v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17 na prízemí v kancelárii č. 001.

Petržalka svojim obyvateľom poskytuje poradenstvo v rôznych oblastiach a okrem právnej a mediačnej poradne môžu obyvatelia sídliska využiť aj služby poradne zdravia, ktorá sídli v Dennom centre na Osuského ulici č. 1/a a zameriava sa na prevenciu civilizačných chorôb. Poradenstvo v tejto oblasti je možné si dohodnúť telefonicky na čísle 0917 426 092. Do denného centra si po radu môžu prísť aj osamelé matky, ktoré sa ocitnú v neľahkej životnej situácii, základné sociálne poradenstvo v právnych, sociálnych a psychologických otázkach im poskytnú pracovníčky osobne po telefonickom objednaní na čísle 0903 314 136.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky