INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Balkónoví rozsievači jedu

Balkónoví rozsievači jedu

Máme susedov z vedľajšieho vchodu č. 31, bývame na piatom poschodí, naše balkóny spolu susedia. Donedávna bolo všetko v poriadku, pokiaľ ich mladší dospelý syn nezačal na balkóne fajčiť. Dym z cigariet nám ide do bytu a keď je on na balkóne musíme mať zavreté okná. Dotyčného som na toto upozornila, ale zbytočne. Bohužiaľ sa mi nedarí ani stretnutie s jeho otcom. Dnes, 23.júna, bol na balkóne už dvakrát. Upozornila som ho, odpoveďou mi bol drzý úškľabok. Doposiaľ sme nikdy problémy nemali, začalo sa to až vlani. Obrátila som sa aj na miestny úrad v Petržalke, ale márne. Mohli by ste nám, prosím poradiť? Myslím si, že dobrý by bol rozhovor s jeho otcom, ale nateraz mi to nejako nevychádza.

Jana V. (gmail.com)

Ako v tejto rubrike už bolo neraz spomenuté, veľká časť majiteľov bytov v bytovom dome vychádza z domnienky, že byt v ich vlastníctve je ich hradom a oni ako hradní páni si v ňom môžu beztrestne robiť čo sa im zachce. Žiaľ, neraz sa tak aj správajú. Arogantný jedinec nerešpektujúci práva iných sa zákonite stáva zdrojom susedských sporov, jeho sebectvo potláča akýkoľvek ohľad na práva ďalších užívateľov bytov v bytovom dome.

Vlastník bytu je povinný zdržať sa všetkého, čím by obťažoval iných. Všeobecnú ochranu aj pred zásahmi dymom do pokojného života upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 127 ods. 1, pričom sa vyžaduje určitá intenzita konania, a to nad mieru primeranú pomerom. Pokiaľ však napríklad v prípade rušenia nočného pokoja hlukom je priestupok ľahko preukázateľný, v prípade fajčenia by dokazovanie prekročenia miery primeranej pomerom (jedna či desať vyfajčených cigariet?) bolo zrejme viac ako problematické. Hranicu medzi dovoleným a nedovoleným konaním vášho suseda v danom prípade nenájdeme, pretože tento svojim správaním neprekračuje obvyklý rámec užívania bytu. Zákon o ochrane nefajčiarov totiž zakazuje fajčiť na verejných miestach, fajčenie na balkóne bytového domu, vo vedľajšom obloku domu či na spoločnej lodžii nie je v súčasnosti obmedzené žiadnym právnym predpisom a prirodzene, nie je ani postihnuteľné. Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie na verejne prístupných miestach, medzi ktoré však bytový dom, ako súkromné vlastníctvo fyzických alebo právnických osôb, nepatrí. Fajčenie na/v spoločných priestoroch by právoplatným hlasovaním mohla zakázať schôdza (zhromaždenie) vlastníkov, kontrola dodržiavania zákazu, resp. postih by však boli prinajmenšom problematické.

I keď sa podľa Európskej komisie ochrana pred pasívnym fajčením v únii zlepšila, riziko tabakového dymu pre nefajčiarov je stále značné. O zvýšenú ochranu nefajčiarov na Slovensku sa postarali aj novely zákona o ochrane nefajčiarov pred tabakovým dymom, stále je to však málo. Pasívne fajčenie predstavuje vážny zdravotný problém, ktorý v súčasnosti postihuje nefajčiarov nielen na verejných miestach, ale čoraz častejšie aj v domácnostiach, do ktorých prenikajú nebezpečné splodiny z cigariet najbližších susedov. Ústavné právo občana na ochranu zdravia patrí medzi fundamentálne práva a v súvislosti s pasívnym fajčením by si pri dodržiavaní ľudských práv zaslúžilo aspoň takú pozornosť ako homosexuálne manželstvá či iná agenda menšín. Porozprávajte sa čo najskôr s dotyčnými susedmi. Azda nájdete spoločné riešenie, pri dobrej vôli sa dá vzájomná spokojnosť dosiahnuť aj bez pomoci paragrafov. K sťažnosti na miestny úrad sa v predmetnej veci nevyjadrujem, nakoľko mi nie sú známe okolnosti a forma jej podania.

                                                                                              Odpovedal právnik JUDr.Jaroslav Gründler 

  • Peter

    Fajcil som tiez, som takisto dospely a musim povedat, ze som bol bezohladny a ospravedlnujem sa svojim susedom. Opakovat to uz nebudem.

  • Aleai Actaest

    Pri čítaní tohoto článku som dostal chuť na cigaretu :(

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky